Nieuws

Markt vraagt een continue verhoging van de kwaliteit

  • 26 februari 2019
  • Nieuws
  • Partners

Deze editie van de rubriek Partner in Beeld komt MSP Onions uit Nieuwdorp voor het voetlicht. Het bijna 70 jaar oude familiebedrijf heeft zich sinds jaar en dag gespecialiseerd in het sorteren en verpakken van uien en onderkent als geen ander de noodzaak de markt te bedienen met een kwaliteitsproduct. “Onze bedrijfsfilosofie is dat het bereik van de Nederlandse ui nog groter kan worden naarmate we met elkaar in staat zijn de kwaliteit nog verder te verbeteren”, aldus Lijn Moerdijk, één van de managing-partners binnen het familiebedrijf en verantwoordelijk voor de verkoop en het algemeen beleid van MSP. Lijn Moerdijk is al sinds 1983 actief voor het bedrijf.

Grote interesse uienonderzoek vanwege afhankelijkheid kwaliteit

MSP Onions is naast sorteerder en exporteur van ingekochte uien ook zelf teler en verwerker van eigen uien. Lijn Moerdijk: “Doordat wij in alle gradaties van onze activiteiten zo afhankelijk zijn van de kwaliteit van de uien hebben wij altijd grote interesse getoond voor uienonderzoek. Ik weet dat de sector voor een belangrijk deel afhankelijk is van het weer, maar daarom  is juist onderzoek hard nodig om risico’s te (her)kennen en te voorkomen. Dit was voor mij ook reden om actief te worden binnen Uireka.” Lijn Moerdijk vertegenwoordigt namens de Holland Onion Association de uiensorteerders in Uireka. Binnen Uireka is hij onder andere actief in de onderzoekswerkgroepen ‘rassenonderzoek’ en ‘oogsttijdstip’. Dit betekent niet alleen een rol spelen in het aansturen van het onderzoek, maar ook kennis en expertise inbrengen en delen.

Nederlandse ui nog beter op de kaart zetten

“Uireka helpt ons exporteurs en verwerkers de basisproducten (lees: geoogst product) in een nog betere conditie te krijgen.” Moerdijk kent het belang van hoge kwaliteit op de wereldwijde afzetgebieden. “Daarom investeren wij als MSP ook in het optisch sorteren, omdat dit in onze optiek de Nederlandse ui nog beter op de kaart kan zetten.” Het verlengen van de exportseizoenen en het openen van nieuwe afzetgebieden zijn belangrijke doelstellingen van MSP Onions. “De onderzoeksresultaten van Uireka zijn daar voor ons als exporteurs in het algemeen en ons bedrijf in het bijzonder een belangrijke input. Het geeft ons de mogelijkheid met de nieuwste technieken te sorteren en vervolgens wereldwijd te exporteren.”
Wat Uireka zo uniek maakt volgens Moerdijk is de samenwerking tussen tal van partijen, van teler tot exporteur. “Er is een duidelijk gezamenlijke ketenbelang en bovendien vind ik het een bijzonder goed streven dat de wensen van de consument worden vertaald in de kwaliteit van de teler”.

Dubbelingen in onderzoek uitsluiten

Moerdijk vindt dat Uireka zich op een positieve manier ontwikkelt. “Ons gezamenlijke doel is het verbeteren van de kwaliteit. In mijn optiek draagt Uireka nadrukkelijk bij aan het succes van de Nederlandse ui. Wel moeten we, en daar hebben we als werkgroepparticipanten een belangrijke rol in, voorkomen dat onderzoeken worden geïnitieerd en uitgevoerd die al eerder binnen de sector zijn gedaan. Investeringen binnen Uireka moeten afgewogen en doelmatig worden gedaan. Alleen dan kunnen we als sector stappen zetten.” Deze stappen zijn en blijven volgens Moerdijk ook noodzakelijk in de toekomst. “Zoals ik het zie blijft de markt om een continue verhoging van kwaliteit vragen. Uireka zal ons dan de helpende hand moeten bieden met oplossingen voor problemen veroorzaakt door bijvoorbeeld de toenemende druk van de weersomstandigheden en de aanscherping van de regelgeving.”