Gezondheid plantgoed

In dit onderzoek staat centraal de verbetering van de gezondheid plantgoed. In nauwe samenwerking met de gewasbeschermingsfabrikanten wordt geïnventariseerd welke producten van 1e jaars plantuien zijn toegelaten, wat nog niet is toegelaten maar wel in de pijplijn zit en wat de mogelijkheden zijn in de toekomst (nu en 5 jaar).

Drie jaar lang heeft UIKC, in opdracht van GWB-fabrikanten en een 1e jaars plantuien leverancier, onderzoek gedaan naar middelen voor 2e jaars plantuien. Naar aanleiding hiervan is Rudis aangevraagd en afgelopen jaar in 2e jaars plantuien toegelaten. Om een brede middelenpakket te realiseren voor 2e jaars plantuien, wordt geïnventariseerd welke middelen mogelijke werking hebben op bodemschimmels / ziekten.

Publicaties:

Werkgroepleden:

Naam
Organisatie
André Boot (voorzitter werkgroep)
Luc Remijn
Kees Broersen
Rinus Struik
Adrie Bossers
Elisabeth Soldaat
Hazera
Delphy
Broersen Zaden
De Groot en Slot
BO Akkerbouw / ZLTO
Uienplatform