Samen werken aan kwaliteit

Uireka is een uniek ketenproject waarin de gehele uienketen participeert. De eerste 3 jaar van het project (2017-2019) was het projectdoel het verbeteren van de kwaliteit en daarmee het versterken van de exportpositie van de Nederlandse ui. Vanaf 2020 richt Uireka zich op het versterken van de duurzaamheid en weerbaarheid van de uienteelt.

Onderzoek De keten

Onderzoeken

Onderzoek brengt de sector verder, met die gedachte is Uireka ontstaan. Uireka is een verzameling van 10 verschillende onderzoeken:

Uiendag 2020 op 3 september in Colijnsplaat