Onderzoek

Onderzoek brengt de sector verder, met die gedachte is Uireka ontstaan. Uireka is een verzameling van verschillende onderzoeken. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de keuze van zaad en behandeling van uitgangsmateriaal. De vraag hoe nieuwe rassen presteren ten opzichte van bestaande rassen staat centraal. Deze prestatie wordt gekoppeld aan het oogsttijdstip en lange bewaring en gemeten in kwaliteitscriteria als tarra, huidvastheid, sortering en kleur. Ook de opbrengst wordt bepaald om voldoende aansluiting te vinden bij toepassing.

Onderzoek naar nutriënten en de relatie stikstof

Maar er is meer, denk bijvoorbeeld aan de invloed van meststoffen en nutriënten op kwaliteit. Hierbij staat de interactie tussen mineralen, plantweerbaarheid en kwaliteit van uien centraal. Voor stikstof is in het verleden de relatie gelegd tussen huisvastheid en de voeding met stikstof. Er is een verband aangetoond tussen verhoogde beschikbaarheid van stikstof en de toename van kale uien. Dus: geringere huidvastheid. Een N-advies voor uien waar rekening wordt gehouden met dit aspect, is voorhanden. Uit de praktijk komen echter signalen die erop wijzen dat het effect van stikstof op de opbrengst rasafhankelijk is. Om die reden is een onderzoek gestart die zich richt op de invloed op huidvastheid . Een belangrijk aspect in het onderzoek is de weerbaarheid tegen zwakteparasieten. Er wordt verondersteld dat er een effect aantoonbaar is.

Koprot & fusarium

De twee meest bedreigende uienziektes zijn koprot en fusarium. Op beide onderwerpen zijn onderzoeken opgestart. Het onderzoek fusarium richt zich in 2017 op het in kaart brengen van de soorten fusariumschimmels en de invloed van de omstandigheden. Bij koprot wordt gewerkt aan het vroegtijdig vaststellen van de kans op koprot in de bewaring.

Scheurkontjes

Een ander probleem dat zich voordoet is het fenomeen ‘scheurkontjes‘. De vraag is of er een relatie is tussen teeltfactoren of omstandigheden en scheurkontjes.

Het onderzoek binnen Uireka is omvangrijk, houd de website in de gaten voor meer informatie en onderzoeksresultaten.

 

Uireka wordt mede gefinancierd door de Topsector