Weerbaarheid uien

Gewasweerbaarheid van uien kan bekeken worden vanuit het gewas en vanuit het teeltsysteem waar het gewas onderdeel van uitmaakt. Wat betreft het eerste, gaat veel belangstelling gaat uit naar het effect van biostimulatoren (o.a. humuszuren, bacteriën en zeewierextracten). Deze producten worden in de praktijk ook aangeboden, maar het ontbreekt aan onafhankelijke gegevens waar de hele sector achter kan staan.

Op de tweede plaats wordt gekeken naar de invloed van het teeltsysteem. De hypothese voor dit onderzoek is dat een verhoogde gewasdiversiteit in combinatie met verbeterd bodembeheer en een infrastructuur van kruidenrijke stroken, gaat leiden tot een grotere gewasweerbaarheid; een gewas dus waarin minder makkelijk een epidemie kan ontstaan. Hierbij worden agroecologische principes leidend gemaakt in het ontwerp. Ook wordt er voor gezorgd dat boven- en ondergrondse biodiversiteit gestimuleerd wordt met als oogpunt het in toom houden van ziekten en plagen.

Detailwaarnemingen in uien kunnen de inzichten in de werking van deze systemen en in de resultaten voor uien verbeteren.

Publicaties:

Werkgroepleden:

Naam
Organisatie
Karin Oonk (voorzitter werkgroep)
Tom Langenberg
Karst Brolsma
Dirk Jansen
Koos Arens
Frans Woets
Arjan Bos
Cor van Oers
Walter Kempenaar
Bert Evenhuis (projectleider)
Agrifirm
De Groot en Slot
Eurofins Agro
CAV Agrotheek
Van Iperen
Van Iperen
Hazera
UIKC
Akkerbouwer
WUR Open Teelten

LAATSTE NIEUWS: Rapportage Weerbare uien in een weerbaar teeltsysteem - Resultaat uit 2021 & 2022 beschikbaar