Stikstof en Ras

Momenteel bestaat er een N advies (stikstof) voor alle rassen. Echter uit eerder onderzoek is gebleken dat niet alle rassen dezelfde N behoefte hebben. Binnen de sector is behoefte aan aanvullend onderzoek naar het effect van stikstof in rassen.

Resultaten

De stikstofgevoeligheid per ras – wordt gecommuniceerd in de context van de bestaande rassenlijst. Duidelijk moet zijn dat het een indicatie betreft en geen absoluut advies per ras. Dat is namelijk afhankelijk van meerdere factoren zoals grondsoort, tijdstip van toediening, oogstmoment etc. Het gaat om een indicatie. Per ras kan er dus een klasse indeling worden gemaakt in N midden groep of N + 30 kg groep. Hierdoor kan er meer op maat worden bemest en wordt er gericht met stikstof gedoseerd.

Publicaties:

Werkgroepleden:

Naam
Organisatie
Henk de Vlieger (voorzitter werkgroep)
Luc Remijn
Peter Vroegindeweij
Anton de Wit
Karst Brolsma
Wolfgang Ott
Theunisse BV
Delphy
De Groot en Slot
ZLTO
Eurofins Agro
Syngenta

LAATSTE NIEUWS: Link met rassenlijst onderscheidend bij onderzoek ‘effect stikstof op kwaliteit’