Reststromen

Al jarenlang wordt in de uienteelt een verontrustende toename waargenomen van grondgebonden ziektes zoals fusarium, witrot en pinkroot. Maar ook een toename van aantastingen door stengelaaltjes en vrijlevende aaltjes. Daarom is in het overleg van het brede kwaliteitsonderzoek uien, dat onder de naam Uireka is gestart, besloten om een werkgroep op te richten die de oorzaak van dit probleem gaat onderzoeken. De focus ligt daarbij op de rol van organische reststromen.

Deze werkgroep onderzoekt wat het risico is van residuen van ziekteverwekkers in reststromen. Dit kunnen bijvoorbeeld drijfmest, compost en digestaat uit vergistingsinstallaties zijn waarin uien direct of indirect zijn verwerkt. Mogelijk kunnen deze residuen zich landelijk verspreiden, en daarmee de uien tijdens de teelt aantasten.

Publicaties:

Werkgroepleden:

Naam
Organisatie
Nico Koeckhoven (voorzitter werkgroep)
Kees Hoogzand
Jeroen Nijenhuis
Erik Nagelhoud
Ton Hendrickx
Hans Verkerk
Akkerbouwer
Hoza Uienzaad
Agrifirm Plant
Agrifirm Plant
Crop Solutions
Cumela

LAATSTE NIEUWS: Hoe belangrijk zijn reststromen voor de verspreiding van ziekten en plagen?