Integrale insectenbeheersing

In de Nederlandse uienteelt is de problematiek van insectenplagen toegenomen. In zowel 2017 als 2018 bleken aantastingen van trips te hebben geleid tot forse schade, met name in het Zuidwesten. Daarnaast is met ingang van 2020 de coating van uienzaad met Mundial niet meer beschikbaar waardoor gevreesd wordt voor schade door de uienvlieg. De Steriele Insecten Techniek (SIT) is effectief tegen de uienvlieg, maar kan slechts op een deel van het areaal gebruikt worden in verband met een beperkte productiecapaciteit. Bovendien werd de combinatie van Mundial met SIT gezien als een effectieve combinatie. Tot slot wordt de bonenvlieg in toenemende mate gesignaleerd en deze vlieg is niet vatbaar voor SIT.

In de PPS Ketenbreed Kwaliteitsonderzoek Uien (Uireka 1.0) is een onderzoek gestart naar de wijze waarop het wegvallen van Mundial is op te vangen. De werkgroep maakte daarin een onderscheid tussen een kortetermijnoplossing en een langetermijnoplossing. De kortetermijnoplossing bestaat uit alternatieve middelen zoals granulaattoepassingen, coatings en gewasbehandelingen. De langetermijnoplossing moet bestaan uit een integrale aanpak zoals die voor uien in de vruchtwisselingsproef BO Groene Gewasbescherming wordt opgepakt. In afstemming met dit onderzoek, zal Uireka zich gaan richten op deelonderzoek waarvan de resultaten opgenomen kunnen worden in genoemd vruchtwisselingsonderzoek zodat versnelling komt in de ontwikkeling van de integrale aanpak.

Publicaties:

Werkgroepleden UIreka 3.0:

Naam
Organisatie
Marcel Scholtens (voorzitter werkgroep)
Tjarda Everaarts
Paul Goorden
Jaap Jonker
Jim Hoogzand
Luc Remijn
Peter Vroegindeweij
Richard van de Steege
Conno van Dam
Jelle Westerlaken
Joan van den Berge
Roger Boer
Ruud van de Sande
Marco van Soesbergen
Frans van der Ploeg
Ton van de Meeberg
Ronald Deken
Hilfred Huiting (projectleider)
Henk de Vries (projectleider)
Edwin de Jongh (agendalid)
LTO
De Groene Vlieg/HLB 
Cebeco Agrochemie
De Groene Vlieg
Hoza Zaden
Delphy
De Groot en Slot
Van Iperen
Van Iperen
Syngenta
Comité Ui
Koppert
Corteva
CropSolutions
Hazera
CertisBelchim
FMC
WUR Open Teelten
Vertify 
BO Akkerbouw

LAATSTE NIEUWS: Rapportage 'effecten teeltsysteem op bonenvliegaantasting - 2021' beschikbaar