Integrale insectenbeheersing

In de Nederlandse uienteelt is de problematiek van insectenplagen toegenomen. In zowel 2017 als 2018 bleken aantastingen van trips te hebben geleid tot forse schade, met name in het Zuidwesten. Daarnaast is met ingang van 2020 de coating van uienzaad met Mundial niet meer beschikbaar waardoor gevreesd wordt voor schade door de uienvlieg. De Steriele Insecten Techniek (SIT) is effectief tegen de uienvlieg, maar kan slechts op een deel van het areaal gebruikt worden in verband met een beperkte productiecapaciteit. Bovendien werd de combinatie van Mundial met SIT gezien als een effectieve combinatie. Tot slot wordt de bonenvlieg in toenemende mate gesignaleerd en deze vlieg is niet
vatbaar voor SIT.

In de PPS Ketenbreed Kwaliteitsonderzoek Uien (Uireka-1) is een onderzoek gestart naar de wijze waarop het wegvallen van Mundial is op te vangen. De werkgroep maakte daarin een onderscheid tussen een kortetermijnoplossing en een langetermijnoplossing. De kortetermijnoplossing bestaat uit alternatieve middelen zoals granulaattoepassingen, coatings en gewasbehandelingen. De langetermijnoplossing moet bestaan uit een integrale aanpak zoals die voor uien in de vruchtwisselingsproef BO Groene Gewasbescherming wordt opgepakt. In afstemming met dit onderzoek, zal Uireka zich gaan richten op deelonderzoek waarvan de resultaten opgenomen kunnen worden in genoemd vruchtwisselingsonderzoek zodat versnelling komt in de ontwikkeling van de integrale aanpak.

Publicaties:

Werkgroepleden:

Naam
Organisatie
Adri Bossers (voorzitter werkgroep)
Janny Peltjes
Paul Goorden
Jaap Jonker
Kees Hoogzand
Frank Druyff
Just Hamming
Luc Remijn
Rinus van de Berge
Peter Vroegindeweij
Gerben van Dueren den Hollander
René Huijsmans
Chris de Visser
BO Akkerbouw / ZLTO
HLB
Cebeco Agrochemie
De Groot en Slot
Hoza Uienzaad
Hazera
Crop Solutions
Delphy
Comité Ui
De Groot en Slot
Van Iperen
Syngenta
WUR Plant Research Open Teelten

LAATSTE NIEUWS: Uienvliegonderzoek heeft minimaal één extra onderzoeksjaar nodig