Koprot

Om koprot effectief te beheersen is een integraal pakket van maatregelen nodig. In eerder onderzoek is met steun van de sector al vastgesteld welke middelen een goed effect hebben op de schimmel.

Uireka werkte tot 2021 aan:
  1. Testen van waarschuwingssystemen: de juiste timing van een effectief middel is ontzettend belangrijk voor een effectieve bescherming van het gewas tegen koprot. Waarschuwingssystemen kunnen daarbij helpen. In Uireka worden enkele systemen getoetst en vergeleken.
  2. Diagnostiek van de ziekte. De ziekte koprot komt lang niet elk jaar voor en het is daarom belangrijk om te weten of en in welke mate het gewas is geïnfecteerd zodat ziekte en schade dreigt. Met partners wordt een toets ontwikkeld die kan uitwijzen of de schimmel al in het gewas is binnengedrongen. Als dat het geval is, dient er uiteraard nog ruimte te zijn om maatregelen te nemen, zoals een effectieve bespuiting of een effectieve droogprocedure.
  3. De invloed van het al of niet hanteren van een velddroogperiode en de droogprocedure in de opslag. De invloed van het drogen wordt onderzocht op effectiviteit. Daarbij staat centraal of het lukt om met een juiste drooghandeling de koprotinfectie tot staan te brengen en daarmee ziekte in en schade aan de bol te voorkómen.

In 2017 zijn veldproeven gestart. De uien worden op verschillende manieren gedroogd. Om er zeker van te zijn dat de ziekte aanwezig is, zodat het onderzoek effectief kan zijn, is een kunstmatige maar beheerste infectie uitgevoerd te velde. Maatregelen zijn genomen om verspreiding te voorkómen. Het verleden heeft uitgewezen dat deze werkwijze effectief en ongevaarlijk is.

Publicaties:

  • Animatie ziekteontwikkeling koprot

Werkgroepleden:

Naam
Organisatie
Jeroen Nijenhuis (voorzitter werkgroep)
Peter Balk
Nathalie Verhoef
André Boot
Niels Molenaar
Paul Leenheer
Jaap de Zeeuw
Lennart van Arenthals
Koos Arens
Just Hamming
Luc Remijn
Harrie Versluis
Chris Boone
Pim Vergeer
Bert Evenhuis (projectleider)
Agrifirm Plant
Nsure
Nsure
Hazera
De Groot en Slot
Takii Europe
Uienplatform
Monsanto-Seminis
Van Iperen
Crop Solutions
Delphy
DLV Advies
Heyboer
Takii Europe
WUR Plant Research Open Teelten