Irrigatie – droogte – zout

De droogte van 2018 en de doorzettende klimaatverandering richting drogere en warmere zomers in Nederland, noodzaken tot een oriëntatie op oplossingsrichtingen. Dit is te meer belangrijk omdat in Zeeland – een belangrijke uien producerende provincie – beregening met zoet water onmogelijk dan wel problematisch is. Het gaat dus enerzijds om het optimaliseren van de beregening en anderzijds om de vraag wat de zouttolerantie is van uien bij beregenen met brak water.

Het optimaliseren van de watergift kan worden bevorderd door het gebruik van beregeningsadvies met bodemvochtsensoren door verschillende adviesbedrijven. Deze zijn echter nog nooit met elkaar vergeleken in termen van effectiviteit en efficiëntie. Bij een vergelijking tussen deze adviesdiensten wordt er gekeken naar wat hier in de literatuur al over bekend is. Daarnaast wordt gekeken of druppelirrigatie in uien uitkomst biedt. Tenslotte wordt onderzocht wat het effect is van een – goedkoop – waterkanon in vergelijking met een – duurdere – beregeningsboom.

Publicaties:

Werkgroepleden:

Naam
Organisatie
Henk de Vlieger (voorzitter werkgroep)
Luc Remijn (projectleider)
Lennart Arenthals
Kees Jacobs
Peter Arkenhout
Peter Vroegindeweij
Johan van der Wel
Johan van Dale
Paul Leenheer
Kees Overheul
Bert Evenhuis
Werner Verschueren
Conno van Dam
Edwin de Jongh (agendalid)
Theunisse BV
Delphy
Seminis
Syngenta
Yara
De Groot en Slot
Teler
Hazera
Takii
Agrifirm
WUR
JWK
Van Iperen
BO Akkerbouw

LAATSTE NIEUWS: Rapportage proefjaar 2022 beschikbaar