Bladschimmels

Bij bladschimmels in uien wordt vaak meteen gedacht aan valse meeldauw, maar ook bladvlekkenziekte en Stemphylium komen regelmatig voor. Deze ziektes treden niet elk jaar in dezelfde mate op en beheersing berust (nog) voornamelijk op het inzetten van gewasbescherminsgmiddelen. 

Voor uientelers zijn Beslissings Ondersteunende Systemen (BOS) commercieel beschikbaar. Een BOS kan helpen bij het bepalen wanneer een bespuiting nodig is om bladschimmels in uien te bestrijden. In de PPS Groen hebben onderzoekers gezien dat de eerste sporen van bladvlekkenziekte in het veld goed overeen kwamen met de ziektedrukmodule in de BOS. 

Ook voor valse meeldauw zijn er BOS-sen beschikbaar. Daar zien onderzoekers dat er regelmatig een infectiekans voorspelt wordt, maar dat er in het veld geen sporen van de schimmelziekte gevonden worden. Sporen en infectie zijn erg afhankelijk van lokale omstandigheden die weer te maken lijken te hebben met hoe lang het uienblad nat blijft. In Uireka wordt momenteel gewerkt aan een bladnatmodel voor uien die rekening houdt met dauwvorming. Dit model zou gekoppeld moeten worden aan de sporen van valse meeldauw om deze beter te voorspellen en te beheersen en zo het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. 

Publicaties:

 

Werkgroepleden UIreka 3.0:

Naam
Organisatie
Harry Roerink (voorzitter werkgroep)
Bert Evenhuis (projectleider)
Koos Arens
Karst Brolsma
Gé van der Vliet
Fokke Smit
Cor van Oers
Tom Langeberg
Dominique Cammaert
Stefan van Heist
Arjan Bos
Edwin de Jongh (agendalid)
Conno van Dam (agendalid)
Agrifirm
WUR
Van Iperen
Eurofins
CAV Agrotheek
CertisBelchim
UIKC
De Groot en Slot
Delphy/UIKC
Bayer
Hazera
BO Akkerbouw
Van Iperen