Fusarium

Fusarium bolrot is een ziekte die al geruime tijd in uien wereldwijd voorkomt. In de praktijk levert de ziekte steeds meer problemen op en daarom is de ziekte al onderwerp van onderzoek geweest in de voorloper van deze PPS, namelijk de PPS Ketenbreed Kwaliteitsonderzoek uien (Uireka-1). Duidelijk is geworden dat de schimmel breed verspreid is over het beschikbare uienareaal.

De belangrijkste veroorzaker lijkt Fusarium oxysporum met één of meerdere SIX genen, maar ook andere schimmels zijn aangetroffen. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de verschillende isolaten ook daadwerkelijk pathogeen zijn. Tijdens Uireka-1 is ook onderzoek gedaan naar de verspreiding van verschillenden pathogenen via organische reststromen waaronder Fusarium oxysporum.

Behalve op gebied van verspreiding, pathogeniteit en soorten, is in de praktijk veel vraag naar de overleving van de schimmel in de grond, ook in relatie tot bouwplannen. Daarnaast leeft in de praktijk de vraag of de ziekte verminderd kan worden door de inzet van groene middelen en meststoffen.

Publicaties:

Werkgroepleden:

Naam
Organisatie
Jaap de Zeeuw (voorzitter werkgroep)
Marco van Soesbergen
Heleen Bukman
Frank Druyff
Cor Eldering
Erik Nagelhoud
Anneke Kroes
Bram van Staalduinen
Esther Pelt-Koomen
Pim Vergeer
Wendy Hilhorst
Nico Koeckhoven
Bert Evenhuis
Karin Burger
Olga Scholten
Anne van Diepeningen (projectleider)
Uienplatform
Crop Solutions
Bejo Zaden
Koppert
Van Iperen
Agrifirm
Bejo Zaden
ENZA Zaden
ENZA Zaden
Takii Europe
De Groot en Slot
Akkerbouwer
WUR Plant Breeding
WUR Plant Breeding
WUR Plant Breeding
WUR Plant Breeding

LAATSTE NIEUWS: Biotoets Fusarium laat duidelijk zien welke isolaten ziekteverwekkend zijn