Fusarium

Fusarium bolrot is een ziekte die al geruime tijd in uien wereldwijd voorkomt. In de praktijk levert de ziekte steeds meer problemen op en daarom is de ziekte al onderwerp van onderzoek geweest in de voorloper van deze PPS, namelijk de PPS Ketenbreed Kwaliteitsonderzoek uien (UIreka-1). Duidelijk is geworden dat de schimmel breed verspreid is over het beschikbare uienareaal.

De belangrijkste veroorzaker lijkt Fusarium oxysporum met één of meerdere SIX genen, maar ook andere schimmels zijn aangetroffen. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de verschillende isolaten ook daadwerkelijk pathogeen zijn. Tijdens UIreka-1 is ook onderzoek gedaan naar de verspreiding van verschillenden pathogenen via organische reststromen waaronder Fusarium oxysporum.

Behalve op gebied van verspreiding, pathogeniteit en soorten, is in de praktijk veel vraag naar de overleving van de schimmel in de grond, ook in relatie tot bouwplannen. Daarnaast leeft in de praktijk de vraag of de ziekte verminderd kan worden door de inzet van groene middelen en meststoffen.

Publicaties:

Werkgroepleden UIreka 3.0:

Naam
Organisatie
Jaap de Zeeuw (voorzitter werkgroep)
Anne van Diepeningen (projectleider)
Cor Eldering
Conno van Dam
Christiaan Maljaars
Marco van Soesbergen
Bram van Staalduinen
Tieme Helderman
Roger Boer
Marijn van Doorn
Margreet Asma
Jan Hoogland
Jordi Boshoven
Fran de Lamo Ruiz
Lisa Govers
Olga Scholten
Erik Nagelhoud
Bert Evenhuis
Wendy Hilhorst
Menno van der Vlies
Marc op ’t Hof
Jolanda Wijsmuller
Ningwen Zhang
Charline Decloux
Edwin de Jongh (agendalid) 
Platform Uientelers
WUR
Van Iperen
Van Iperen
Van Iperen
Cropsolutions
Enza Zaden
Takii
Koppert
CZAV
Bejo
Bejo
Enza Zaden
Enza Zaden
Enza Zaden
WUR
Agrifirm
WUR
De Groot & Slot
Hazera
Hazera
Bayer
Hazera
Hazera
BO Akkerbouw

LAATSTE NIEUWS: Presentatie resultaten Fusariumonderzoek 2020-2022