Privacyverklaring

Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt via deze website verwerken en bewaren in ons systeem. In deze privacyverklaring van Uireka leest u hoe we met uw gegevens omgaan. Uiteraard staat bij het verwerken van uw gegevens het waarborgen van uw privacy en beschermen van uw gegevens centraal. Hierbij volgen we de richtlijnen vanuit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Het uitgangspunt is dat er enkel gegevens worden verwerkt die hoogstnoodzakelijk zijn, en dit doen we dan ook alleen indien wordt voldaan aan (een van) deze punten:

  • U heeft contact gezocht via de website
  • U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief

Heeft u op de website het communicatieformulier ingevuld, dan komt deze binnen in onze mailbox. Er wordt vervolgens eenmalig contact gezocht. Leidt dit niet tot een klant-relatie dan worden uw gegevens vernietigd en verwijderd uit de mailbox.
Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief komen uw gegevens terecht bij de leverancier van ons nieuwsbriefsysteem. De nieuwsbrief biedt u altijd de mogelijkheid u uit te schrijven of uw gegevens en voorkeuren te wijzigen.
Stopt de klantrelatie dan verwijderen we uw gegevens binnen de wettelijke termijn van 2 jaar, tenzij er een langere wettelijke bewaarplicht op rust of er toestemming is gegeven voor langere verwerking. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Uitwisseling van gegevens

Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinde. En uitwisseling van gegevens vind pas plaats na uw expliciete toestemming.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en als daartoe aanleiding bestaat, kunt u uw gegevens aanvullen of onjuistheden wijzigen. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Tot slot kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te ontvangen of overdracht van die gegevens aan een ander. Wilt u meer informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen: info@uirkea.nl