Nieuws overzicht

16

OKTOBER 2019

“Uireka is een pragmatische club!”

Categorie: Nieuws

Midden in het oogstseizoen hebben we deze keer Adrie Bossers aan het woord. De 58-jarige Bossers, akkerbouwer in Langeweg (West-Brabant), vertegenwoordigt de telersbelangen binnen Uireka, zowel binnen de stuurgroep als een aantal werkgroepen. Samen met hem blikken we terug op drie jaar Uireka en kijken we ook alvast vooruit richting Uireka 2.0. De betrokkenheid van […]

LEES VERDER

16

OKTOBER 2019

Rassenbericht 2020 als primeur op Uiendag in Colijnsplaat

Categorie: Nieuws

Donderdag 29 augustus 2019 is op de Uiendag in Colijnsplaat de Rassenlijst Zaaiuien 2020 gepresenteerd. Deze rassenlijst is een weergave van het rassenonderzoek zoals dat in opdracht van de Holland Onion Association binnen het project Uireka door het UIKC wordt uitgevoerd. Uireka biedt hiermee de uientelende praktijk en de gehele uiensector een bruikbare handleiding voor […]

LEES VERDER

16

OKTOBER 2019

Achter de schermen wordt druk gewerkt aan Uireka 2.0

Categorie: Nieuws
onderzoek

Dit jaar (2019) is het laatste jaar van het huidige 3-jarige Uireka-project. De afgelopen drie jaar is er het nodige bereikt in de verdere kwaliteitsverbetering van de Nederlandse ui. Er zijn richting de toekomst ook nog de nodige uitdagingen. Om na dit jaar het huidige momentum te benutten en in volle vaart door te kunnen […]

LEES VERDER

16

OKTOBER 2019

Nieuwe beregeningsinstallatie van grote waarde voor rassenonderzoek

Categorie: Nieuws

Op 29 augustus a.s. wordt op de Uiendag in Colijnsplaat de nieuwe rassenlijst voor 2020 officieel gepresenteerd. De nieuwste informatie die in dit rassenbulletin wordt meegenomen betreft de resultaten van het voorgaande groeijaar (2018). Ook dit teeltseizoen is het rassenonderzoek gecontinueerd. Binnenkort is de oogst en worden alle rassen in de bewaring gestopt. Wat waren […]

LEES VERDER

16

OKTOBER 2019

29 augustus Uiendag Colijnsplaat: bezoek Uireka-stand voor de nieuwste rassenlijst

Categorie: Agenda

29 augustus a.s. wordt door het UIKC in Colijnsplaat de 18e editie van de Uiendag georganiseerd. Thema dit jaar is ‘Uienteelt in een veranderend klimaat’. Uireka is voor de derde keer op rij aanwezig met een stand op het Onion Plaza. Als primeur presenteren we de nieuwe Uireka-rassenlijst. U bent van harte welkom een exemplaar […]

LEES VERDER

16

OKTOBER 2019

Input voor kwaliteitsverbetering beperkt zich niet tot de landsgrens

Categorie: Nieuws

Om problemen met bijvoorbeeld ziekten en plagen in een mondiaal gewas als uien op te lossen, zijn goede internationale contacten onontbeerlijk. Zeker in de voorfase van nieuw onderzoek kunnen dergelijke contacten net dat stukje kennis en expertise leveren voor de juiste onderzoeksinsteek op nationaal niveau. Internationale conferenties en symposia zijn om die reden vaak druk […]

LEES VERDER

16

OKTOBER 2019

“Samen een vuist maken!”

Categorie: Nieuws

De stelligheid waarmee hij dit aangeeft is misschien wel heel kenmerkend voor hoe hij midden in de uienpraktijk staat. Aan het woord deze keer als ‘Partner in Beeld’ is Kees Jacobs, Technical Sales Representative bij Syngenta Seeds B.V.. Jacobs is sinds 2,5 jaar verantwoordelijk voor de verkoop, promotie, proefveldonderzoek en technische ondersteuning van Syngenta uienzaden […]

LEES VERDER

16

OKTOBER 2019

Nieuwe beregeningsfaciliteiten komen dit jaar uitstekend van pas in de oogsttijdstippenproef

Categorie: Nieuws

De oogsttijdstippenproef is dit jaar voor de derde achtereenvolgende keer aangelegd. Doel van de proef is om te kijken wat de groeipotentie van uien is als ze worden geoogst met 60%, 30-40% en 0-10% groen loof. In het onderzoek worden 9 rassen met verschillende vroegheidscijfers bekeken. Ná de huidige drie onderzoeksjaren willen we telers handvaten […]

LEES VERDER

28

JUNI 2019

Link met rassenlijst onderscheidend bij onderzoek ‘effect stikstof op kwaliteit’

Categorie: Nieuws

Afgelopen twee jaar is in Uireka-verband onderzoek uitgevoerd naar het effect van stikstof op de kwaliteit van 10 verschillende rassen zaaiuien. Het onderzoek is aangelegd met twee stikstoftrappen, een hoge en een lage. Uit de resultaten tot op heden kan geconcludeerd worden dat er geen betrouwbare verschillen zijn tussen 130 kg N/ha en 180 kg […]

LEES VERDER

28

JUNI 2019

Uienvliegonderzoek kan warmte ‘goed gebruiken’

Categorie: Nieuws

Nieuw in 2019 in Uireka-verband is onderzoek naar de uienvlieg. Door het wegvallen van de zaadcoating met Mundial (die in 2019 opgebruikt mocht worden) ontstaat voor de jaren daarna mogelijk een aanzienlijk probleem bij het beheersen van de uienvlieg. In samenspraak met de deelnemers is een lijst behandelingen opgesteld, die in 2019 wordt getoetst op […]

LEES VERDER

28

JUNI 2019

Proeftechnisch was 2018 een ‘slecht’ koprotjaar

Categorie: Nieuws

Het tweede onderzoeksjaar met koprotproeven zit er na het bewaarseizoen 2018-2019 op. Waren in 2017 de omstandigheden voor koprot vaak nog gunstig, in 2018 was dit beslist niet het geval. De grootste uitdaging afgelopen teeltseizoen was de uien aan de groei te houden door te beregenen. In de proef werd weinig tot geen koprot gevonden, […]

LEES VERDER

05

JUNI 2019

Nutriëntenkennis kan een boost gebruiken

Categorie: Nieuws

In het bemestingsonderzoek is tot nu toe voornamelijk gekeken naar het effect van de nutriëntenvoorziening op de marktbare opbrengst van zaaiuien. Over het effect van nutriënten op de ziekteweerbaarheid en de (bewaar)kwaliteit, is nog weinig bekend. Het huidige Uireka onderzoekproject moet daar meer inzicht in geven met als doel de bemesting zo goed mogelijk af […]

LEES VERDER

05

JUNI 2019

‘Uireka is kennisverrijkend en -verdiepend’

Categorie: Nieuws

Mei 2019: in de maand waarin de laatste uien in de bewaring recordprijzen aantikken en de nieuwe uien op sommige plaatsen best een beetje water kunnen gebruiken, zet de redactie deze keer toeleverancier en groeispecialist Van Iperen uit Westmaas in de spotlights als Uireka-partner. Johan Aarnoudse, teamleider akkerbouw regio Zuidwest-Nederland, legt uit waarom Van Iperen […]

LEES VERDER

05

JUNI 2019

Onderzoek alternatieven Mundial zaadcoating staat symbool voor meerwaarde Uireka

Categorie: Nieuws

Vanaf 2020 is de toepassing van Mundial als zaadcoating in uien tegen de uienvlieg niet meer toegelaten. Dit heeft grote gevolgen voor de sector. Doordat de gehele keten al participeert binnen Uireka kon vorig jaar, toen dit nieuws bekend werd, kort door de bocht een werkgroep worden geformeerd voor het aandragen van alternatieve oplossingen. Bedrijven […]

LEES VERDER

16

OKTOBER 2019

Perspectief voor middelen ontsmetting uitgangsmateriaal tweedejaars plantuien

Categorie: Nieuws

Om het uitgangsmateriaal van tweedejaars plantuien te beschermen tegen bodemschimmels, is op dit moment een beperkt aantal middelen toegelaten. Vorig jaar zijn twee nieuwe middelen beproefd. De resultaten waren dusdanig dat ze ook dit jaar in het onderzoek worden meegenomen. Deze proef is inmiddels aangelegd. Middelen als Topsin M en Rudis vormen op dit moment […]

LEES VERDER

16

OKTOBER 2019

Onderzoek scheurkontjes dit jaar met 28 rassen en de nieuwste herbiciden

Categorie: Nieuws

Zowel in 2017 als 2018 is er volop onderzoek gedaan naar ‘scheurkontjes’ in zaaiuien. Een raseffect of een negatieve invloed van herbiciden kon in beide jaren niet worden aangetoond. Dit jaar wordt het onderzoek voortgezet met 28 rassen en worden de nieuwste herbiciden in het onderzoek meegenomen. Voor zover nu bekend zijn de scheurkontjes het […]

LEES VERDER

16

OKTOBER 2019

Aankomend teeltseizoen 27 rassen in het rassenonderzoek

Categorie: Nieuws

De werkzaamheden van de werkgroep Rassenonderzoek lopen op dit moment wat door elkaar. De rassenproef van afgelopen jaar geteeld en geoogst in Colijnsplaat zijn vorige week vervroegd uit de bewaring gehaald en beoordeeld. Daarnaast is men ook al weer druk met de opstart van het nieuwe teeltseizoen. Het rassenonderzoek gaat wederom uitgevoerd worden op de […]

LEES VERDER

16

OKTOBER 2019

Onderzoekresultaten 2017 en 2018 overzichtelijk op een rijtje gezet

Categorie: Nieuws

De afgelopen 2 jaar is er, misschien niet altijd voor een ieder direct zichtbaar, al veel gebeurd onder de vlag van Uireka. Veel onderzoek is in de steigers gezet en de resultaten hiervan komen meer en meer beschikbaar. Om u een goed beeld te geven, hebben we de resultaten overzichtelijk in een presentatie gezet. Deze […]

LEES VERDER

16

OKTOBER 2019

Niet elke fusariumsoort is ziekteverwekkend

Categorie: Nieuws

Fusariumbolrot is een toenemend probleem in de uienteelt in Nederland. De belangrijkste schimmel die dit probleem veroorzaakt is Fusarium oxysporum. In 2017 en 2018 is onderzoek verricht naar de verspreiding van deze en andere Fusariumschimmels in uienbollen afkomstig uit heel Nederland. Op basis van dit onderzoek is het duidelijk geworden dat F. oxysporum de meest […]

LEES VERDER

16

OKTOBER 2019

Scheurkontjes niet rasgebonden

Categorie: Nieuws
Scheurkontjes (foto by Seminis)

In zowel 2018 als 2018 is onderzoek gedaan naar ‘scheurkontjes’ in zaaiuien. De conclusie over beide jaren is dat er bij het optreden van scheurkontjes geen sprake is van rasgebondenheid of van een negatief effect van herbiciden. Scheurkontjes is naar verwachting het gevolg van hergroei na een periode van gestagneerde groei door hittestress. Deze hergroei […]

LEES VERDER

16

OKTOBER 2019

15 januari: Uireka op Themadag Uien LNCN in Dronten

Categorie: Agenda, Nieuws

15 januari 2019 organiseert Landbouwbeurs Noord en Centraal Nederland in samenwerking met Agrifirm en Bejo Zaden/De Groot en Slot de Themadag Uien. De themadag wordt gehouden in De Meerpaal in Dronten en begint om 9.00 uur. Tijdens het plenaire ochtendgedeelte verzorgt Gijsbrecht Gunter (voorzitter Holland Onion Association / projectleider Uireka) een inleiding met als titel “De […]

LEES VERDER

17

DECEMBER 2018

Vroege detectie van koprot door metingen genactiviteit

Categorie: Nieuws

Koprot aantasting bij uien vormt een groot kwaliteitsprobleem voor de export van Nederlandse uien. In Nederland wordt koprot voornamelijk veroorzaakt door de schimmels Botrytis aclada en Botrytis allii. Besmetting door deze schimmels vindt plaats in het veld, maar komt pas tot uiting in de bewaring. Binnen het Uireka-project wordt op verschillende vlakken onderzocht hoe de […]

LEES VERDER

12

DECEMBER 2018

Hoe belangrijk zijn reststromen voor de verspreiding van ziekten en plagen?

Categorie: Nieuws

Reststromen (lees: niet-afzetbare uien) zijn binnen de uienteelt onvermijdelijk. Vaak is dit het gevolg van ziekten (bijv. koprot, Fusarium, bacterierot, witrot) of plagen (bijv. stengelaaltjes). Toch moeten ook die uien op de een of andere manier afgevoerd of verwerkt worden, vaak nog met de ziekteverwekker (of plaag) op of in de ui. “Uiteraard wil je […]

LEES VERDER

28

NOVEMBER 2018

Invloed stikstof op kwaliteit en opbrengst: onderzoekfocus op uitsluiten jaar- en bodemeffecten

Categorie: Nieuws

Er is nog geen pasklaar antwoord te geven op de vraag welke invloed de hoogte van de stikstofgift heeft op hardheid en huidvastheid van de ui en de eventuele rasverschillen hierin. Dit blijkt uit éénjarig onderzoek van het UIKC in Colijnsplaat, uitgevoerd in kader van het ketenproject Uireka. Het volledige verslag van dit onderzoek is […]

LEES VERDER

23

NOVEMBER 2018

Meer groen loof bij oogst zaaiuien zorgt voor hogere kwaliteit

Categorie: Nieuws

Oogsten van zaaiuien bij groen loof geeft een betere hardheid en huidvastheid en nauwelijks een lagere netto-opbrengst. De lichte daling in netto-opbrengst staat niet in verhouding tot het oogstrisico later in het najaar. Dit blijkt uit éénjarig Uireka-onderzoek uitgevoerd door het UIKC in Colijnsplaat. Het volledige verslag met de resultaten, conclusies en aanbevelingen kunt u hier […]

LEES VERDER

16

OKTOBER 2019

Tweede Kamerleden Lodders en Van den Berg nemen eerste Uireka-rapporten in ontvangst

Categorie: Nieuws

Tijdens de aftrap van de Uiendag in Colijnsplaat (30 augustus 2018) hebben VVD-landbouwwoordvoerder Helma Lodders  en Joba van den Berg (CDA) de eerste Uireka-onderzoeksrapporten in ontvangst genomen uit handen van Gijsbrecht Gunter (voorzitter Holland Onion Association) en Chris de Visser (Wageningen University & Research).  In Uireka-verband is de afgelopen jaren veel inzet gepleegd om bijvoorbeeld […]

LEES VERDER

16

OKTOBER 2019

Rassenbericht 2019 als primeur op Uiendag

Categorie: Nieuws
Rassenlijst zaaiuien voor het seizoen 2019

Donderdag 30 augustus 2018 is op de Uiendag in Colijnsplaat de Rassenlijst Zaaiuien 2019 gepresenteerd. Deze rassenlijst is een weergave van het rassenonderzoek zoals dat in opdracht van de Holland Onion Association binnen het project Uireka door het UIKC wordt uitgevoerd. Uireka biedt hiermee de uientelende praktijk en de gehele uiensector een bruikbare handleiding voor […]

LEES VERDER

04

JULI 2019

De kwaliteit van de Zeeuwse ui moet omhoog

Categorie: Nieuws

Bron: Omroep Zeeland De kwaliteit van de Zeeuwse ui is goed maar kan nog beter en daarom loopt er een 3-jarig onderzoek naar de ui. Dat onderzoek vindt voornamelijk plaats op proefboerderij De Rusthoeve in Colijnsplaat. Aan het onderzoek, genaamd Uireka, doen zeventig Nederlandse bedrijven mee. Van zaadbedrijven tot verwerkingsbedrijven en exporteurs. “Het is uniek […]

LEES VERDER

16

OKTOBER 2019

Eerste resultaten onderzoek ‘Stikstof en ras’

Categorie: Nieuws

Momenteel bestaat er een N-advies (stikstof) voor alle rassen. Echter, uit eerder onderzoek is gebleken dat niet alle rassen dezelfde N-behoefte hebben. Binnen de sector is behoefte aan aanvullend onderzoek naar het effect van stikstof in rassen. Bij een overschot aan stikstof ontstaan kwaliteitsproblemen. In het onderzoek ‘Stikstof en ras’ wordt de relatie tussen beide […]

LEES VERDER

16

OKTOBER 2019

Onderzoek ‘Gezondheid plantgoed’

Categorie: Nieuws

In het onderzoek ‘Gezond Plantgoed’ staat de verbetering van de gezondheid van plantgoed centraal. In nauwe samenwerking met de gewasbeschermingsfabrikanten wordt geïnventariseerd welke ontsmettingsproducten voor eerstejaars plantuien zijn toegelaten, wat nog niet is toegelaten maar wel in onderzoek is en wat de mogelijkheden zijn in de toekomst. Op dit moment zijn er maar twee ontsmettingsproducten […]

LEES VERDER

16

OKTOBER 2019

Behouden van een gezonde sector dankzij Uireka

Categorie: Nieuws

Uniek aan Uireka is de samenwerking van alle ketenpartners om de kwaliteit van de Nederlandse ui naar een hoger plan te tillen. Een van die partners is Agrifirm. Jeroen Nijenhuis, verkoopmanager Team Midden, kijkt uit naar de resultaten van Uireka. “Het onderzoek is niet zozeer van belang voor ons als bedrijf, maar des te meer […]

LEES VERDER

16

OKTOBER 2019

Onderzoek naar verschillende bestrijdingen van koprot

Categorie: Nieuws

Nu het eerste jaar koprotonderzoek erop zit, is het tijd om terug te kijken. Het doel mag duidelijk zijn: een effectief management op koprot. In het eerste jaar onderzoek stond onder andere het valideren van de waarschuwingssystemen centraal. Daarnaast werd de proef benut voor vroege detectie van koprot door genactiviteitsmetingen. Onaangename verrassingen Koprot wordt veroorzaakt […]

LEES VERDER

16

OKTOBER 2019

Uiendag Colijnsplaat

Categorie: Agenda

Op 30 augustus 2018 organiseert Het Uien Innovatie en Kenniscentrum op Proefboerderij Rusthoeve de Uiendag 2018 Locatie : Proefboerderij Rusthoeve, Noordlangeweg 42, 4486 PR Colijnsplaat

LEES VERDER

16

OKTOBER 2019

Interview Trouw: de Zeeuw & Gunter

Categorie: Nieuws

Bron beeld: Trouw Na wéér een topjaar zijn uientelers en -handelaren in opperbeste stemming. Tegelijkertijd zwelt de roep om meer duurzame productiemethoden aan. En een plantenziekte rukt op. Een ui, zegt boer Jaap de Zeeuw, moet je koesteren. “Het is een prachtig product om mee te werken, een heel mooie teelt. Maar ook een uitdaging. […]

LEES VERDER

16

OKTOBER 2019

Uiendag – presentatie Uireka

Categorie: Nieuws

Landbouwbeurs Noord en Centraal Nederland organiseert op 10 januari de themadag uien. Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking met Agrifirm en Bejo Zaden/De Groot en Slot. Op het programma o.a. de laatste resultaten uienonderzoek: Koprot, bemesting en Fusarium door Chris de Visser (WUR). Download hier het volledige programma themadag Uien 2018 Presentatie uiendag Dronten januari […]

LEES VERDER

19

DECEMBER 2017

Onderzoek organische reststromen

Categorie: Nieuws

Al jarenlang wordt in de uienteelt een verontrustende toename waargenomen van grondgebonden ziektes zoals fusarium, witrot en pinkroot. Maar ook een toename van aantastingen door stengelaaltjes en vrijlevende aaltjes. Daarom is in het overleg van het brede kwaliteitsonderzoek uien, dat onder de naam Uireka is gestart, besloten om een werkgroep op te richten die de […]

LEES VERDER

19

DECEMBER 2017

100 monsters voor fusarium onderzoek

Categorie: Nieuws

Vanuit de praktijk wordt een toenemend probleem met fusarium waargenomen. Het Uireka onderzoek fusarium richt zich op de vraag wat de omvang van het probleem is en door welke fusariumsoorten in Nederland het probleem veroorzaakt wordt. De fusariumschimmel dringt de ui binnen via de bolbodem. Het weefsel wordt hierdoor zacht en gaat rotten. Het verloop […]

LEES VERDER

19

DECEMBER 2017

Scheurkontjes

Categorie: Nieuws

Bij het openbarsten van de wortelkrans van de ui ontstaat het zgn. scheurkontje. Over dit fenomeen is nog onvoldoende bekend. Het zou een groeistoornis moeten zijn. Uireka doet hiernaar onderzoek en toetst de veronderstellingen die zij vanuit de praktijk hoort. Die toetsing gebeurt in bestaande rassen- en herbicideproeven. Is er bijvoorbeeld een verband tussen het […]

LEES VERDER

19

DECEMBER 2017

Bepalen van het ideale oogsttijdstip

Categorie: Nieuws

In het verleden was medio september hét moment dat alle uien achter de planken lagen. De laatste jaren zien we dat dit tijdstip, onder invloed van o.a. het weer, steeds later wordt. Soms wel tot een maand later. Dit brengt kwaliteitsproblemen met zich mee én een moeilijk bewaarregime. Omdat in oktober de dag- en nachttemperaturen […]

LEES VERDER

26

SEPTEMBER 2017

Ervaring van telers, belangrijk voor kwaliteitsverbetering

Categorie: Nieuws

Waterman Onions droogt, sorteert, verpakt en exporteert zo’n 120.000 ton uien over de hele wereld. Wim Waterman is o.a. verantwoordelijk voor teelt en kwaliteit. In de dagelijkse praktijk begeleid hij uientelers voor een verbetering van de kwaliteit. Om de veranderingen het hoofd te bieden is onderzoek en daarmee nieuwe kennis onmisbaar vindt Wim. Waterman Onions is een van de partners binnen Uireka.

LEES VERDER

22

SEPTEMBER 2017

Eerste partij koprotproef achter de planken

Categorie: Nieuws

De eerste partij uit de koprotproef staat inmiddels in de bewaring, de tweede partij ligt nog op het land en wordt naar verwachting eind week 38 opgeladen. De hevige regenval van afgelopen tijd zorgt voor een vertraging in de planning. Harrie Versluis, betrokken vanuit DLV Advies, vindt dat niet erg.

LEES VERDER

22

SEPTEMBER 2017

Jaap de Zeeuw: “Een betrouwbare ui is voor de toekomst van de sector onmisbaar.”

Categorie: Nieuws

Jaap de Zeeuw is vanaf de start én eigenlijk al daarvoor betrokken bij Uireka. Hij is teler in de Noordoostpolder en voorzitter van stichting Uienplatform. Opgericht om in collectief te werken aan kwaliteitsverbetering, waarbij de nadruk ligt op de teelt. Jaap de Zeeuw zet de ambitie van Uireka op scherp.

LEES VERDER

22

SEPTEMBER 2017

Onderzoek: effect van stikstof op kwaliteit

Categorie: Nieuws

In het onderzoek Stikstof en Ras liggen twee stikstoftrappen, een hoge en een lage. Uireka staat voor het verhogen van de kwaliteit van de Nederlandse ui. Niet voor niets dat in deze proef het effect op de kwaliteit dan ook centraal staat: klopt de aanname dat meer stikstof zorgt voor vermindering van huidvastheid en hardheid én verhoging van de opbrengst?

LEES VERDER

16

OKTOBER 2019

Rassenlijst zaaiuien 2018

Categorie: Nieuws

Tijdens de landelijke uiendag op 24 augustus heeft Chris de Visser van Wageningen University en Research  tijdens het ontbijt het eerste product van Uireka, de vernieuwde rassenlijst zaaiuien, overhandigd aan Gijsbrecht Gunter. Hij nam deze lijst namens de sector in ontvangst.

LEES VERDER

16

OKTOBER 2019

Uireka feestelijk gelanceerd door gedeputeerde Jo-Annes de Bat

Categorie: Nieuws

Vanmorgen heeft gedeputeerde van de provincie Zeeland Jo-Annes de Bat, tijdens een feestelijk ontbijt voorafgaand aan de Landelijke Uiendag, de website gelanceerd van het onderzoeksprogramma Uireka. Het eerste product dat gepresenteerd werd was de rassenlijst zaaiuien, die projectleider Chris de Visser officieel overhandigde aan Gijsbrecht Gunter, voorzitter van de stuurgroep Uireka

LEES VERDER

16

OKTOBER 2019

Uireka presenteert eerste resultaten

Categorie: Nieuws
Uien

Tijdens een feestelijke ontbijtsessie op de landelijke uiendag in Colijnsplaat worden de eerste resultaten van het ketenbrede kwaliteitsonderzoek gepresenteerd. Om de sector op een efficiëntie wijze op de hoogte te houden van alle resultaten en ontwikkelingen binnen Uireka lanceert Jo-Annes de Bat, de Gedeputeerde Economie & Landbouw van de Provincie Zeeland de nieuwe website.

LEES VERDER

16

OKTOBER 2019

Samenwerking in collectiviteit

Categorie: Nieuws
Gijsbrecht Gunter

In het magazine Van de Grond is een interessant artikel verschenen over Uireka, een interview met Gijsbrecht Gunter.

LEES VERDER