Rassenonderzoek

Voor de meest recente rassenlijst (Rassenlijst 2022) is in 2020 het veldonderzoek uitgevoerd door het UIKC in opdracht van Uireka. Het rassenonderzoek lag op twee locaties, één in Flevoland en één in Zuidwest Nederland. De resultaten inclusief de resultaten uit het aanvullende bewaaronderzoek zijn samengevat in een speciale leaflet: Rassenlijst 2022. Ook de cijfers van voorgaande jaren zijn hier in verwerkt. 
Met het publiceren van de Rassenlijst bieden we de uientelende praktijk en de gehele uiensector een bruikbare en onafhankelijke leidraad voor het vaststellen van de rassenkeuze.

Opzet

Het onderzoek is uitgevoerd volgens een protocol waar verwerkers, telers en zaadhuizen continu bij betrokken waren. Het is uitgevoerd op de locaties Colijnsplaat en Biddinghuizen. Elk ras lag in drie herhalingen.
Om de kwaliteitseigenschappen van de uien te meten, is gebruik gemaakt van een professionele sorteer- en verpakkingsinstallatie. In 2021 is er per locatie van elk ras 1 kuubskist uien verwerkt en bemonsterd voor verdere toetsing.

Veldgegevens

Onder goede omstandigheden is op beide locaties gezaaid (16 april Biddinghuizen en 26 april Colijnsplaat). Er is gebruik gemaakt van regulier handelszaad. Per ras is met dezelfde aantal eenheden gezaaid, nl. 4. Per ras per locatie zijn 3 velden gezaaid van 20 m2 voor opbrengst en 400 m2 voor een kwaliteitsmonster uit de bewaring. Alle rassen zijn op het juiste moment behandeld voor spruitremming. De oogst van de veldproef heeft in Colijnsplaat op 22 september plaatsgevonden en in Biddinghuizen, mede vanwege de slechte weersomstandigheden, pas op 19 oktober.
.

Sorteren en beoordelen

Op 17 april 2020 zijn de uien van Colijnsplaat en Biddinghuizen uit de opslag gehaald en gesorteerd. Het sorteren is uitgevoerd door alleen niet-uien er uit te halen. De tarra werd door de beoordelingscommissie bepaald. Vervolgens zijn op 23 april de uien beoordeeld door een commissie van deskundigen. Na het sorteren zijn de rassen beoordeeld op hardheid, huidvastheid, vorm, éénkernigheid, uniformiteit en algemene indruk. Bovendien is het drogestofgehalte, de spruitgevoeligheid en de opbrengst bepaald.

Regionale opbrengsten

De netto-opbrengsten zijn opbrengsten na bewaring en na verwerking, dus opbrengsten ‘uit de schuur’. De opbrengsten zijn totaal gemiddeld over alle jaren dat een ras onderzocht is in de regio.

Publicaties:

Werkgroepleden:

Naam
Organisatie
Henk Pelleboer (voorzitter werkgroep)
Lijn Moerdijk
Kees Hoogzand
Koen Nieuwenhuijse
Bart Schriever
Andre Boot
Edwin de Jongh
Cor van Oers (projectleider)
Uienplatform
MSP Onions
Hoza Uienzaad
Nieuwenhuijse BV
De Groot en Slot
Hazera
BO Akkerbouw
UIKC

LAATSTE NIEUWS: Rassenlijst 2023 gepresenteerd op Uiendag (25-8-2022) in Colijnsplaat