Rassenonderzoek

In 2017 is het rassenonderzoek zaaiuien uitgevoerd in opdracht van de Holland Onion Association binnen het project Uireka. Het is dit jaar uitgevoerd op twee locaties, één daarvan in Flevoland en één in Zuidwest Nederland. De samengevatte resultaten vindt u in deze leaflet. Ook de cijfers van voorgaande jaren zijn gebruikt voor de samenstelling van dit rassenbericht.

Opzet

Het onderzoek is uitgevoerd volgens een protocol waar verwerkers, telers en zaadhuizen continu bij betrokken waren. Het is uitgevoerd op de locaties Colijnsplaat en Dronten. Elk ras lag in drie herhalingen.
Om de kwaliteitseigenschappen van de uien te meten, is gebruik gemaakt van een professionele sorteer-en verpakkingsinstallatie. In 2018 is er per locatie van elk ras 1 kuubskist uien verwerkt en bemonsterd voor verdere toetsing.

Veldgegevens

Onder goede omstandigheden is op beide locaties gezaaid (30 maart Colijnsplaat en 6 april Dronten). Er is gebruik gemaakt van regulier handelszaad. Per ras is met dezelfde aantallen eenheden gezaaid, namelijk 4 eenheden. Per ras per locatie zijn 3 velden gezaaid van 20 m2 voor opbrengst en 400 m2 voor kwaliteitsmonster uit de bewaring. Alle rassen zijn op het juiste moment behandeld voor spruitremming. De oogst heeft in Dronten op 21 september plaatsgevonden en in Colijnsplaat op 23 september.

Sorteren en beoordelen

Op 26 mei 2018 zijn de uien uit de opslag gehaald en gesorteerd. Het sorteren is uitgevoerd door alleen niet-uien er uit te halen. De tarra wordt door de beoordelingscommissie bepaald. Vervolgens zijn op 1 juni de uien beoordeeld door een commissie van deskundigen. Na het sorteren zijn de rassen beoordeeld op: hardheid, huidvastheid, vorm, éénkernigheid, uniformiteit en algemene indruk. Bovendien is het drogestofgehalte bepaald, de spruitgevoeligheid en de opbrengst.

Publicaties:

Werkgroepleden:

Naam
Organisatie
Henk Pelleboer (voorzitter werkgroep)
Biem Salm
Lijn Moerdijk
Kees Hoogzand
Koen Nieuwenhuijse
Bart Schriever
Edwin de Jongh
Cor van Oers (projectleider)
Uienplatform
JWK Onions
MSP Onions
Hoza Uienzaad
Nieuwenhuijse BV
De Groot en Slot
BO Akkerbouw
UIKC

LAATSTE NIEUWS: Ondanks hagelbui mooie regelmatige stand rassenproefveld Colijnsplaat