Rassenonderzoek

Voor de meest recente rassenlijst (Rassenlijst 2022) is in 2020 het veldonderzoek uitgevoerd door het UIKC in opdracht van Uireka. Het rassenonderzoek lag op twee locaties, één in Flevoland en één in Zuidwest Nederland. De resultaten inclusief de resultaten uit het aanvullende bewaaronderzoek zijn samengevat in een speciale leaflet: Rassenlijst 2024. Ook de cijfers van voorgaande jaren zijn hier in verwerkt. 
Met het publiceren van de Rassenlijst bieden we de uien telende praktijk en de gehele uiensector een bruikbare en onafhankelijke leidraad voor het vaststellen van de rassenkeuze.

Opzet onderzoek

De uitvoering van het onderzoek gebeurt volgens een vast protocol dat in samenspraak met verwerkers, telers en zaadhuizen is vastgesteld. De proeven zijn aangelegd op locaties in Colijnsplaat (Zuidwest NL), Biddinghuizen (Midden NL) en Schoonloo (Noordoost NL). Elk ras lag op elke locatie in drie herhalingen. Na de oogst zijn alle rassen van alle locaties op één centrale plek bewaard. Om de kwaliteitseigenschappen van elk uienras te meten, is per locatie van elk ras één kuubskist verwerkt met een professionele sorteerinstallatie en bemonsterd voor verdere toetsing.

Veldgegevens

Onder goede omstandigheden is de proef op 24, 28 en 29 maart 2022 aangelegd in respectievelijk Colijnsplaat, Schoonloo en Biddinghuizen. Er is gezaaid met regulier handelszaad; per ras steeds met omgerekend 4 eenheden per hectare. Op elke locatie zijn per ras drie velden gezaaid van elk 20 m2 voor opbrengstbepaling en één veld van 400 m2 voor een kwaliteitsmonster uit de bewaring. Alle rassen zijn op het juiste moment behandeld voor spruitremming.
De oogst vond plaats op 30, 31 augustus en 4 september in respectievelijk Colijnsplaat, Schoonloo en Biddinghuizen.

Sorteren en beoordelen

Op 11 februari 2023 zijn de uien van Schoonloo en Colijnsplaat uit de opslag gehaald en gesorteerd (alleen niet-uien werden eruit gehaald), die van Biddinghuizen op 6 mei. Na het sorteren zijn de rassen beoordeeld op hardheid, huidvastheid, vorm, éénkernigheid, uniformiteit en algemene indruk. Bovendien is het drogestofgehalte, de spruitgevoeligheid, de opbrengst en het percentage tarra bepaald. Aansluitend zijn de uien op respectievelijk 15 februari en 9 mei beoordeeld door een commissie van deskundigen.

Regionale opbrengsten

De netto-opbrengsten van elke locatie/regio zijn opbrengsten na bewaring en na verwerking, dus opbrengsten ‘uit de schuur’. Deze opbrengstcijfers betreffen een gemiddelde over alle jaren dat een ras is onderzocht in de regio.

Publicaties:

Werkgroepleden:

Naam
Organisatie
Henk Pelleboer (voorzitter werkgroep)
Lijn Moerdijk
Kees Hoogzand
Koen Nieuwenhuijse
Bart Schriever
Andre Boot
Edwin de Jongh
Cor van Oers (projectleider)
Uienplatform
MSP Onions
Hoza Uienzaad
Nieuwenhuijse BV
De Groot en Slot
Hazera
BO Akkerbouw
UIKC

LAATSTE NIEUWS: Rassenlijst Zaaiuien 2024 als noviteit op de Uiendag in Colijnsplaat