Uireka

Uireka is een uniek driejarige project met als doel het verbeteren van de kwaliteit en daarmee het versterken van de exportpositie van de Nederlandse ui. Om dit te realiseren zijn de krachten vanuit de hele keten gebundeld. De innovaties hebben vooral betrekking op vernieuwing en verbetering van de teelt- en droogtechnieken. Tenslotte de uitgangskwaliteit bij het begin van de bewaring bepaalt de uiteindelijke kwaliteit verderop in de keten.

Naar excellent niveau voor Nederlandse ui

De Nederlandse ui is een wereldspeler. Nederland exporteert zo’n 1,3 miljoen ton uien per jaar naar zo’n 120 landen over de wereld. Dit zijn zaai-uien, plantuien en sjalotten. Hiermee is een waarde gemoeid van meer dan 400 miljoen euro. De hoeveelheid export en daarmee de exportwaarde is in 15 jaar tijd 30 tot 40% gegroeid. Deze positie is te danken aan de efficiënte ketenstructuur en het innovatieve cluster van veredelaars, telers, toeleveranciers, kennisinstellingen, sorteer en pakstations en exporteurs. Om die positie te behouden of zelfs uit te breiden, moet de kwaliteit van excellent niveau zijn. Bovendien is het noodzakelijk dat de Nederlandse ui zich onderscheid als duurzaam product.

Uireka biedt uientelers:
  • Oplossingen voor hardnekkige problemen als koprot en fusarium;
  • Inzage in het effect van bemesting met stikstof en sporenelementen op kwaliteitsaspecten als hardheid, huidvastheid en natuurlijke weerbaarheid;
  • Kennis van de juiste teeltomstandigheden om het kwaliteitsprobleem van zogenaamde scheurkontjes te voorkomen;
  • Onafhankelijke gegevens over de invloed van rassenkeuze op een reeks van kwaliteitsaspecten
  • Inzicht in de rol van organische reststromen op de verspreiding van bodempathogen.

Uireka levert een pakket aan maatregelen op die uientelers en de keten in staat stellen om kwaliteit nog beter te borgen en variatie in het kwaliteitsniveau te dempen. Uiteindelijk levert dit de hele keten een sterkere exportpositie op en daarmee een versteviging van het verdienmodel van alle deelnemers in de keten.