Nieuws

100 monsters voor fusarium onderzoek

  • 19 december 2017
  • Nieuws

Vanuit de praktijk wordt een toenemend probleem met fusarium waargenomen. Het Uireka onderzoek fusarium richt zich op de vraag wat de omvang van het probleem is en door welke fusariumsoorten in Nederland het probleem veroorzaakt wordt. De fusariumschimmel dringt de ui binnen via de bolbodem. Het weefsel wordt hierdoor zacht en gaat rotten. Het verloop en de heftigheid van deze aantasting verschilt van jaar tot jaar en van perceel tot perceel.

Verzamelperiode

Om gegevens te verzamelen is Nederland onderverdeeld in 14 teeltgebieden. In nauw overleg met adviseurs van verschillende deelnemende Uireka-bedrijven zijn telers benaderd. Deze telers hebben voor dit onderzoek uienbollen, grondmonsters en perceel-, bodem- en teeltregistratieformulieren opgestuurd. De monsters werden vlak voor of na de oogst verzameld. Als de teler al aangetaste bollen had mocht hij die opsturen. Maar ook gezonde bollen bleken waardevol voor het onderzoek.

Het natte najaar zorgde ervoor dat het verzamelen van de monsters langer duurde dan verwacht. De ingeschatte twee weken werden drie maanden. Maar de medewerking van de telers was groot. Er is veel werk verzet door de telers en adviseurs om alle informatie binnen te krijgen. Het onderzoeksteam kijkt daarom tevreden terug op de verzamelperiode.

Eerste resultaten

De in totaal 100 monsters worden onderzocht op een fusariumbesmetting en de soorten van besmetting. Er wordt onderzocht of er een relatie gelegd kan worden tussen de aantasting, het gebied, de grondsoort en teeltmethode. Begin 2018 worden de eerste resultaten verwacht. Natuurlijk ontvangen de deelnemende telers zelf ook de onderzoeksinformatie van hun eigen perceel.

Tags