Nieuws

Aankomend teeltseizoen 27 rassen in het rassenonderzoek

  • 29 maart 2019
  • Nieuws

De werkzaamheden van de werkgroep Rassenonderzoek lopen op dit moment wat door elkaar. De rassenproef van afgelopen jaar geteeld en geoogst in Colijnsplaat zijn vorige week vervroegd uit de bewaring gehaald en beoordeeld. Daarnaast is men ook al weer druk met de opstart van het nieuwe teeltseizoen. Het rassenonderzoek gaat wederom uitgevoerd worden op de proeflocaties in Colijnsplaat en Dronten, deze keer met 27 rassen waarvan 1 rode.

Overzicht rassen rassenproef 2019
Ras Zaadhuis Proeflocatie
Colijnsplaat Flevopolder
Medaillon Syngenta ja ja
Motion Syngenta ja ja
Progression Syngenta ja ja
Sunskin Syngenta ja ja
Hypark De Groot & Slot ja ja
Hybound De Groot & Slot ja ja
Hytech De Groot & Slot ja ja
Hybelle De Groot & Slot ja ja
Hyway De Groot & Slot ja ja
Hysky De Groot & Slot ja ja
Hystore De Groot & Slot nee ja
Hyfive De Groot & Slot ja ja
SV 3557 ND Seminis/Monsanto ja ja
Bossito Seminis/Monsanto ja ja
Rockito Seminis/Monsanto ja ja
Bingo Kees Broersen zaden ja ja
KBZ4400 Kees Broersen zaden ja ja
Donna Hoza Uienzaad ja ja
Hoza Hoza Uienzaad ja ja
Fasto Hazera ja ja
Centro Hazera ja ja
Firmo Hazera ja nee
Paradiso Hazera nee ja
Dormo Hazera ja ja
Delta Gigant Delta Seeds Holland ja ja
Novista Takii seed ja ja
Teon 813 (rood) Takii seed ja ja

 

Rassenonderzoek volgens vast protocol

Ook dit nieuwe teeltseizoen vindt het rassenonderzoek ofwel gebruikswaardeonderzoek plaats volgens een vast protocol. Dit protocol is in nauwe samenspraak met verwerkers, telers en zaadhuizen tot stand gekomen en wordt door hen ook gemonitord. Kort geleden is dus een deel van het rassenonderzoek van afgelopen teeltseizoen uit de bewaring gehaald en beoordeeld. Dit betrof de proef op Colijnsplaat. De proef uit Dronten wordt op een later moment beoordeeld. De rassen die afgelopen teeltseizoen meededen zijn op beide locaties in 3 herhalingen geteeld. Per locatie is van elk ras 1 kuubskist verwerkt bij JWK Onions en bemonsterd voor verdere toetsing. Om de kwaliteitseigenschappen van de uien te meten, is gebruik gemaakt van een professionele sorteer- en verpakkingsinstallatie. Alle kuubskisten zijn onder dezelfde omstandigheden bewaard bij Goud in Biervliet. De beoordeling van alle rassen wordt gedaan door  3-4 groepen uien inkopers/commissionairs. De hardheid wordt gemeten met een drukmeter, waarbij gedurende enkele seconden een vast druk op de ui wordt uitgeoefend. De verschillende kwaliteitsaspecten worden uiteindelijk weergegeven in de nieuwe rassenlijst die in augustus op de Uiendag in Colijnsplaat wordt gepresenteerd.

Rassenonderzoek basis voor andere deelonderzoeken

Nieuw binnen het rassenonderzoek is dat vanaf oogstjaar 2018 het gewicht van de uien wordt bepaald bij inschuren, in januari en bij uitschuren. Op deze manier is inzicht te geven over het bewaarverlies per ras en in hoeverre dit mogelijk onderling verschilt. Verder worden alle kwalitatieve en kwantitatieve data van het rassenonderzoek gebruikt als input voor de deelprojecten ‘stikstof, kwaliteit en ras’ en ‘opbrengspotentie (vervroeging)’. Bij dit laatste project worden er 10 rassen gekozen op basis van de hardheid-  en vroegheidcijfers uit de rassenlijst.

Tags