Nieuws

onderzoek

Achter de schermen wordt druk gewerkt aan Uireka 2.0

 • 28 augustus 2019
 • Nieuws

Dit jaar (2019) is het laatste jaar van het huidige 3-jarige Uireka-project. De afgelopen drie jaar is er het nodige bereikt in de verdere kwaliteitsverbetering van de Nederlandse ui. Er zijn richting de toekomst ook nog de nodige uitdagingen. Om na dit jaar het huidige momentum te benutten en in volle vaart door te kunnen gaan met de kwaliteitsverbetering, is de afgelopen maanden achter de schermen druk gewerkt aan een vervolg van het huidige Uireka-project. Inmiddels is conceptplan ‘Uireka 2.0’ gereed om te worden ingediend.

Ook dit nieuwe plan is met recht het resultaat van een echte keteninspanning. Via diverse workshops hebben vele ketenpartijen (Uireka-partners) meegepraat over waar wat hen betreft de onderzoekfocus moet liggen de komende jaren. Onderzoek waarin zij ook bereid zijn te investeren.
Als kern van Uireka 2.0 (2020-2022) is een viertal hoofdsporen benoemd:

 • A: Uitgangsmateriaal
 • B: Bodem, water en bemesting
 • C: Ziekten en plagen
 • D: Bewaring

Binnen deze vier hoofdsporen zijn de partners tot een lijst van voorkeursonderwerpen gekomen om op te pakken als nieuw onderzoek.

 • Irrigatie en zout- en droogtetolerantie
 • Weerbaarheid teelt
 • Integraal management van insecten (uienvlieg, bonenvlieg, trips, bouwplan en grondsoortgebonden insecten)
 • Fusarium rot
 • MH lange termijn alternatief, bewaring, export

Deze voorkeursonderwerpen zijn inmiddels ook al verder uitgewerkt en geconcretiseerd en vormen daarmee de basis voor het in te dienen PPS-plan bij de Topsector Agri & Food. Wij houden u de komende tijd op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Tags