Nieuws

Alle rassenproeven geoogst

  • 28 september 2021
  • Nieuws

Op 3, 7 en 16 september zijn, met dank aan de mensen van het UIKC en de proefveldhouders, in respectievelijk Colijnsplaat, Biddinghuizen en Schoonloo de rassen van het Uireka rassenonderzoek geladen.
De 25 rassen in Colijnsplaat zijn gerooid op 1 september en hebben een mooie ongestoorde groei gehad op de zware zavelgrond. Het strijken ging mooi geleidelijk en ondanks de vele regen ziet de kwaliteit er op dit moment goed uit. Opbrengst is goed. De 24 rassen in Biddinghuizen zijn op 2 september gerooid en hebben een ongestoorde groei gehad op de kleigrond. Ook hier zijn alle rassen mooi gestreken en ziet de opbrengst er goed uit. De 19 rassen in Schoonloo zijn 13 september gerooid nadat alle rassen mooi waren gestreken. De rassen groeiden het afgelopen seizoen op een zandgrond met 5,7% organische stof. Bij het oogsten waren de uien niet volledig afgestorven. Dit komt de kwaliteit ten goede. De opbrengst ziet er redelijk goed uit.

Per locatie ging het daar om kleinere velden waar de rassen in 3 herhalingen liggen en die bedoeld zijn voor de opbrengstbepaling en om grotere velden waarbij van elk ras een kuubkist werd gevuld voor de kwaliteitseigenschappen.  Op dit moment staan de kuubkisten van alle drie locaties voor de droogwand bij Goud Onions in Biervliet. Alle kisten zijn inmiddels bij het inschuren gewogen. De bedoeling is dat de uien uit Schoonloo eind januari / begin februari 2022 worden beoordeeld. Van alle 3 locaties zal het gewicht eind januari / begin februari 2022 nog eens worden bepaald. De rassen van Dronten en Colijnsplaat worden bewaard tot eind mei 2022 en ook dan nog eens gewogen. Op deze manier wordt gekeken naar het gewichtsverlies van de verschillende rassen zoals dat op aanvraag van de zaadbedrijven is opgenomen is in het onderzoekprotocol.

Tags