Nieuws

Alle rassenproeven gezaaid

  • 28 april 2021
  • Nieuws

Het Nederlandse rassenonderzoek vindt al jaren plaats in de twee gebieden waar traditioneel ook de meeste uien worden verbouwd, namelijk het Zuidwestelijk kleigebied (Colijnsplaat) en het Centraal kleigebied (Biddinghuizen/Dronten). Met de opkomst van de uienteelt in het Noordoostelijk en Zuidoostelijk zandgebied werd de roep om een derde proeflocatie steeds luider. De huidige rassenlijst is voor dit gebied niet representatief en er kwamen daarom vanuit de praktijk steeds meer vragen over de opbrengst en kwaliteit van de diverse rassen geteeld op zand. Uireka is blij dat het is gelukt de benodigde handen op elkaar te krijgen om vanaf dit jaar het rassenonderzoek met een proefveld op een zandlocatie uit te breiden.

Deze locatie moest wel representatief zijn voor het zandgebied. Uiteindelijk is gekozen voor een perceel in Schoonloo (Drenthe). De zandgrond op dit perceel heeft een organischstofgehalte van 5.7%. Het perceel ligt niet in een gebied waar uienvlieg moeilijk beheersbaar is.  

19 rassen voor aparte rassenlijst

Op 14 april zijn onder goede omstandigheden 19 rassen gezaaid die zorgvuldig gekozen zijn door de 8 deelnemende zaadbedrijven. Hierbij zitten 3 rassen die niet op de locatie Colijnsplaat en Dronten liggen. Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens het standaard rassenprotocol zoals dat ook voor de andere twee locaties geldt. Het enige afwijkende is dat de beoordeling van de rassen niet eind april/begin mei wordt uitgevoerd, maar rond 31 januari. Hier is voor gekozen, omdat de ‘zandui’ minder geschikt is voor lange bewaring.

Het gevolg is dat er uiteindelijk ook twee verschillende rassenlijsten komen, één met de gemiddelde kwaliteitsaspecten van Colijnsplaat en Dronten en één met de gemiddelde kwaliteitsaspecten van Schoonloo. De opbrengsten blijven uitgesplitst per locatie.
De eerste rassenlijst van Schoonloo komt, conform het protocol, beschikbaar nadat rassen twee jaar in onderzoek hebben gelegen.

Tags