Nieuws

Bakkenproef Fusarium geoogst

  • 28 september 2022
  • Nieuws

De dit voorjaar ingezette bakkenproef met Fusarium wordt op dit moment geoogst. De niet-uien teelten zoals aardappelen, verschillende granen en groenbemesters zijn al eerder geoogst. De uien die blootgestaan hebben aan verschillende dichtheden Fusarium (drempelwaardeproef) of verschillende behandelingen tegen Fusarium hebben gehad, gaan er de komende week uit.
De eerste waarnemingen laten zien dat de dichtheid aan pathogeen een groot effect heeft gehad op de opkomst van de uien. Maar – cliffhanger – alle grondmonsters moeten nog in het laboratorium geanalyseerd worden op Fusarium ziektedruk en de effecten op de bolrot in de opgeslagen uien kunnen we pas over een paar maanden beoordelen! Dus… wordt vervolgd.

Tags