Nieuws

Barre omstandigheden tijdens proefveldbezoek

  • 26 mei 2021
  • Nieuws

In de laatste jaren zorgde droogte voor opkomstproblemen van zaaiuien. Zo niet in 2021.

Maandag 17 mei jl. kwam de werkgroep voor de weerbare uienteelt in Lelystad bijeen om onder kletsnatte omstandigheden de proef op die locatie te bekijken. In de proef ligt een vergelijking tussen kerende en niet-kerende grondbewerking.

De uien zijn op 19 april gezaaid met geprimed en niet-geprimed zaad. Door de overvloedige regenval in de afgelopen weken waren de uien al goed te rijen. Zo op het eerste gezicht waren er weinig verschillen te zien in opkomst van de uien als gevolg van de verschillende grondbewerkingsmethoden. Het geprimede uienzaad stond er wel eerder dan het niet-geprimede zaad. Tellingen zullen moeten uitwijzen hoe groot het verschil in tijd daadwerkelijk was in dit relatief koude voorjaar.

Tags