Nieuws

Belangrijke weken voor irrigatieonderzoek

  • 30 juli 2020
  • Nieuws

De onderzoeksopzet van het Uireka-irrigatieonderzoek is dat er op een viertal tijdstippen water wordt gegeven. Deze tijdstippen worden op basis van bodemsensor informatie (vochtsensoren Farm-21) bepaald. Het eerste tijdstip viel in de 1e week juli, de overige zullen waarschijnlijk in de periode tot de 1e week augustus vallen.

Op dit moment groeien de, in de derde week april gezaaide, uien lekker door en hebben inmiddels zo’n 6 bladeren. Aangezien ook de aantasting door trips en meeldauw in de gaten wordt gehouden, zien we tot op heden nog geen opvallende groeiverschillen met de praktijk.

Achtergrond irrigatieonderzoek

Water is in de uienteelt belangrijk voor een goede productie en kwaliteit; een geleidelijke groei geeft minder problemen met de huidvastheid. De afgelopen maanden, of eigenlijk zelfs jaren, bleek eens te meer dat de beschikbaarheid van, met name goed, water geen gemeengoed is. In de zoektocht naar vooral efficiënt water is de toepassing van druppelirrigatie dan mogelijk een aantrekkelijke optie. Met druppelirrigatie kan met relatief weinig water op de juiste momenten water worden toegediend. Na een aantrekkelijk demonstratief onderzoek in 2019 door UIKC op proefboerderij Rusthoeve, is dit jaar een start gemaakt met het Uireka-project rond irrigatie op diezelfde locatie.

In samenspraak met de Uireka-werkgroep Irrigatie zijn 6 onderzoeksobjecten aangelegd.

 ObjectenTijdstip
T1
Tijdstip
T2
Tijdstip
T3
Tijdstip
T4
1.      Onbehandeld, geen water geven
2.      Druppelslangen 3 slangen in bed van 5 rijen, 2 x 10 mmxx
3.      Druppelslangen 2 slangen in bed van 5 rijen, 2 x 10 mmxx
4.      Druppelslangen 2 slangen in bed van 5 rijen, 4 x 10 mmxxxx
5.      Beregenen met boom, 2 x 20 mmxx
6.      Beregenen met boom, 4 x 20 mmxxxx

Tags