Nieuws

Beoordeling rassen

  • 19 februari 2024
  • Nieuws

Op Valentijnsdag zijn de rassen van zowel Schoonloo als Biddinghuizen beoordeeld door uieninkopers van o.a. Monie, MSP, Waterman en Peter vd Velde. Zij gaven de uien cijfers voor hardheid, huidvastheid, vorm, uniformiteit en kleur. Daarnaast is tijdens de beoordelingsbijeenkomst op proefboerderij Rusthoeve de hoeveelheid tarra bepaald.

De 21 rassen van Biddinghuizen zijn dit jaar vervroegd verwerkt en beoordeeld in verband met fusarium. De uitwendige kwaliteitsaspecten zoals huidvastheid en hardheid waren nog prima. Na het beoordelen konden de deelnemende zaadbedrijven de rassen onder nummer bekijken en ook zien hoe hun eigen ras(sen) scoorde(n). Aansluitend worden bij UIKC metingen uitgevoerd om o.a. het drogestof gehalte, de eenkernigheid, inwendige gebreken en kwaliteitsaspecten te bepalen. Ook werd machinaal de hardheid (drukstaafmethode) gemeten en de opbrengst vastgesteld. Al dit cijfermateriaal wordt gebruikt voor het samenstellen van de Uireka Rassenlijst.

Verder heeft UIKC afgelopen groeiseizoen, in opdracht van Uireka, voor het derde jaar op rij rassenonderzoek uitgevoerd op zandgrond. Deze rassen zijn door de zaadbedrijven zelf aangemeld en worden volgens een vast protocol onderzocht. “Een aantal op zand geteelde uien bleken wat dun in de huid te zitten, maar de kwaliteit van deze uien valt zeker niet tegen,” aldus onderzoekster Dominique Cammaert en onderzoek coördinator Luc Remijn van UIKC.

Naar verwachting vindt eind maart de beoordeling plaats van de 24 rassen geteeld in Colijnsplaat. De nieuwe rassenlijst wordt gepresenteerd op de UIKC Uiendag in Colijnsplaat op 29 augustus. Op deze rassenlijst worden dan voor het 2e jaar op rij de op zand geteelde rassen in Schoonloo meegenomen.

Tags