Nieuws

Bepalen van het ideale oogsttijdstip

  • 19 december 2017
  • Nieuws

In het verleden was medio september hét moment dat alle uien achter de planken lagen. De laatste jaren zien we dat dit tijdstip, onder invloed van o.a. het weer, steeds later wordt. Soms wel tot een maand later. Dit brengt kwaliteitsproblemen met zich mee én een moeilijk bewaarregime. Omdat in oktober de dag- en nachttemperaturen buiten behoorlijk verschillen, is het lastig om in de bewaring zonder kachels goed te kunnen drogen.

De proef

In de proef van afgelopen oogst lagen 10 verschillende rassen uit de praktijk. Deze werden op drie verschillende tijdstippen geoogst: met 60% groen loof, 30 tot 40% groen loof en 10 tot 0% groen loof. Om te voorkomen dat weersomstandigheden invloed hadden, werd met de hand geoogst. Nadat de uien gedroogd in de bewaring lagen, werd de opbrengst per tijdstip vastgesteld. In de aankomende periode wordt verder onderzocht wat het verband is tussen het percentage groen loof bij het oogsten, de opbrengstpotentie en de huidkwaliteit na bewaring. Bij veel telers leeft nl. het idee dat hoe groener het loof is bij de oogst, des te beter de huidkwaliteit is.

Kiezen van oogsttijdstip

Deze proef geeft de teler inzicht. Wat laat hij qua opbrengst liggen als hij bij meer afgestorven groen loof gaat oogsten? Wat zijn dan de gevolgen voor de huidkwaliteit? Met de resultaten uit de proef kan de teler in de toekomst nauwkeuriger zijn ideale oogsttijdstip bepalen.

Tags