Nieuws

Bijna helft 700 bezoekers Uiendag ook langs proeven Irrigatie en Weerbaarheid

  • 30 augustus 2021
  • Nieuws

Afgelopen donderdag 26 augustus vond op de Rusthoeve de jaarlijkse UIKC Uiendag plaats. Een belangrijk onderdeel van de Uiendag zijn de rondleidingen langs diverse proefvelden. Uireka was met twee van haar proefvelden vertegenwoordigd in de tour. Het eerste proefveld betrof het proefveld Weerbaarheid waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen een traditionele teeltmethode met bedden van 1,50m, een teelt op verhoogde bedden en een teelt op (witlof)ruggen. Onderzocht worden niet alleen de teeltmethoden an sich, maar ook de eventuele verschillen tussen wel/niet geprimed zaad. Het tweede proefveld was het proefveld waarop druppelirrigatie wordt onderzocht.

Bovenaan op de foto het veldje met uien op ruggen, op het onderste deel het veldje met teelt op verhoogde bedden.

Alle proefvelden zijn aangelegd in minimaal drie herhalingen. Op de nevenstaande foto is een deel van het proefveld Weerbaarheid te zien. Bovenaan ziet u één van de herhalingen met de ruggenteelt. Het onderste deel is een herhaling met een verhoogd teeltbed. In deze fase van het teeltseizoen is het nog te vroeg om al conclusies te trekken. Opvallend was wel, zonder daar verder conclusies aan te verbinden, dat visueel gezien de uien in de ruggenteelt duidelijk verder op hun retour waren in vergelijking met de andere twee teeltmethoden.


Deel van het proefveld met druppelirrigatie

Ook bij het irrigatieonderzoek is het nog te vroeg voor conclusies. Hier was zelfs visueel niet echt onderscheid tussen de diverse objecten waarneembaar. Het nulveldje stond er bijvoorbeeld hetzelfde bij als een veldje waarin water met een verhoogde EC was gedruppeld. Mogelijk is dit het gevolg van dit groeiseizoen waarin redelijk recent nog 85 mm regen terplekke was gevallen.

Zodra de veldjes geoogst zijn en de cijfers verwerkt, komen we daar in deze nieuwsbrief op terug.

Tags