Nieuws

Compostering effectiever dan vergisting

  • 28 juni 2021
  • Nieuws

“Compostering leidt tot efficiëntere afdoding van Fusarium in reststromen dan vergisting.” Zo verwoordde projectleider Anne van Diepeningen (WUR) in Colijnsplaat haar conclusie van het onderzoek waar gekeken is naar de afdoding van schimmelsporen van F. oxysporum, F. solani en F. proliferatum gemengd met plantenmateriaal en in uienbollen tijdens vergisting en compostering.

Vergisten

Tijdens de vergisting sterft het grootste deel van de schimmelsporen binnen tien dagen (Figuur 1), maar een kleine fractie van de sporen overleeft meer dan drie weken. Met een gemiddelde verblijfstijd van materiaal in een vergister van 30 dagen, en een soms dagelijkse toevoer én uitstroom uit de vergister, is er dus een redelijke kans dat effluent besmet is als er (zwaar) besmet plantenmateriaal wordt toegevoegd.

Figuur 1:  Overleving in de vergistingstank (logaritmische schaal). Pas na 35 dagen zijn de schimmelsporen in de slurry (vergistingsmengsel) of in hele uien gemengd door de slurry afgedood. Met een gemiddelde verblijfstijd van materiaal in een vergister van 30 dagen is er dus een risico dat levende sporen met vergist materiaal meekomen. Toegevoegde hele uien waren pas na circa 45 dagen verteerd.
Composteren

Bij compostering wordt de compost vaak meerdere malen omgezet om te zorgen dat alle materiaal enige dagen bij 60-65°C gecomposteerd wordt. De overleving van de verschillende Fusarium soorten is erg laag. Na één composteringsronde was er welgeteld één overlevende spore in alle herhalingen, na twee rondes was er geen levend Fusarium materiaal aanwezig.


Figuur 2:  Overleving tijdens 2 composteringsronden (9 dagen en 11 dagen respectievelijk), waarbij in de composthoop 60-65°C gerealiseerd wordt en materiaal midden in de composthoop was ingegraven. Na de eerste composteringsronde was er op alle herhaling slechts één Fusariumkolonie aanwezig; na twee rondes was alles afgedood.
Achtergrond onderzoek

Een Fusarium-schimmel die een plant koloniseert, produceert al snel miljoenen sporen rondom de wortel en op bovengrondse plantendelen. Voor de schimmel een heel belangrijke manier om zich verder te verspreiden, maar verslepen van de problemen met besmet plantmateriaal is zo wel een reëel risico. Om een antwoord te vinden op de vraag wat er het best met Fusarium-besmet-restmateriaal gedaan kan worden, is er door de werkgroep Fusarium gekeken naar de afdoding van schimmelsporen van F. oxysporum, F. solani en F. proliferatum gemengd met plantenmateriaal en in uienbollen tijdens vergisting en compostering.

Tags