Nieuws

“Continue zoektocht naar teeltmaatregelen om ziektedruk te verminderen”

  • 28 april 2020
  • Nieuws

Voor de rubriek ‘partner in beeld’ komen we deze keer uit bij gewasbeschermingsspecialist-pur-sang Paul Goorden. Paul etaleert zijn kennis en kunde aan de uiensector namens Cebeco Agrochemie (met Agrifirm als enig aandeelhouder) en is daarnaast ook nog praktiserend akkerbouwer. Binnen Uireka is hij vooral actief voor de werkgroep Insectenbeheersing. Hoe kijkt hij vanuit zijn expertise aan tegen de bedreigingen en kansen voor de Nederlandse uienteelt?

Goorden is in 1985 zijn carrière begonnen als gewasbeschermingsspecialist in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Vanaf 2001 werkt hij voor zijn huidige werkgever Cebeco Agrochemie B.V.. Naast deze baan runt hij samen met zijn vrouw ook nog een akkerbouwbedrijf met, hoe kan het ook anders, uien in het bouwplan.
Een van Goordens’ belangrijkste taken bij Cebeco is het samen met fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen kijken naar de mogelijkheden om hun middelen in te zetten in de praktijk, nu en in de toekomst. Goorden doet dit overigens niet alleen maar in nauwe samenwerking met twee collega’s. Hij heeft het hele werkveld de laatste jaren behoorlijk zien veranderen. “We focussen ons steeds meer op het stimuleren van de ‘vergroening’, verminderen van de milieubelasting en het oplossen van knelpunten”, aldus Goorden. Door zijn enorme kennis en ervaring is Paul een graag geziene gast op de vele vaktechnische bijeenkomsten in zowel het zomer- als winterseizoen. Met regelmaat verzorgt hij vanuit zijn vakgebied inleidingen voor onder andere uientelers.

Uireka noodzaak voor behoud rendabele teelt

Zijn kennis en ervaring zet Goorden ook in voor Uireka. “Voor mij is Uireka hét voorbeeld voor andere sectoren waar het gaat om gezamenlijk optreden en aanpakken van knelpunten in een specifieke teelt. Ik ben er van overtuigd dat opstelling en aanpak noodzakelijk is voor behoud van een rendabele teelt en handel in de toekomst.”

Goorden ziet grote bedreigingen voor de uienteelt door onder andere het vervallen van middelen, intensivering van de teelt (bodemziekten) en het gebrek aan beregeningswater in bepaalde gebieden. Gelukkig echter zijn deze knelpunten benoemd en wordt voor de belangrijkste gezocht naar oplossingen. “Uniek is ook dat de totale keten de noodzaak vertaalt in het beschikbaar stellen van voldoende geld om grondig onderzoek te doen.”

Binnen Uireka is Goorden zoals gezegd actief lid van de werkgroep Insectenbeheersing. Bij deze werkgroep hebben ze te maken met een acuut knelpunt na het vervallen van de toelating van Mundial zaadcoating. “We zijn met een grote groep deskundigen druk op zoek naar oplossingen voor mogelijke aantastingen door uienvlieg, bonenvlieg en trips.” Bij de zoektocht naar oplossingen kijkt de werkgroep naar zowel de korte als langere termijn. Op korte termijn gaat het vooral om gewasbeschermingsmiddelen (zowel chemische als niet-chemische). Voor de langere termijn wordt er nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden om de ziektedruk te beheersen door teeltmaatregelen.

Samengevat is het plaatje voor Paul Goorden duidelijk. “Ik ben er van overtuigd dat we met ‘Uireka’ een organisatie hebben die stappen maakt en kan maken voor de hele keten!”

Tags