Nieuws

CZAV enthousiast over interne kennissessies met Uireka; welke partner volgt?!

  • 29 maart 2021
  • Nieuws

Binnen Uireka wordt met onderzoek veel nieuwe kennis gegenereerd op het vlak van o.a. teelt, bemesting en gewasbescherming. De zogeheten erfbetreders hebben een belangrijke rol in doorstroming van deze kennis naar de uientelers. Uireka zet daarom actief in op kennisdeling en -verdieping bij haar partners door het verzorgen van bedrijfsinterne presentaties. CZAV is een van de partners die deze handschoen de afgelopen periode heeft opgepakt. Bram de Visser, verkoopleider akkerbouw bij CZAV, vertelt hoe hij en zijn collega’s terugkijken op deze kennissessies.

Goed fundamenteel onderzoek geeft meerwaarde aan onze adviezen

De Visser heeft de afgelopen periode in nauwe samenspraak met Uireka twee interne digitale bedrijfsbijeenkomsten op poten gezet voor zijn buitendienstmedewerkers en de specialisten van CropSolutions. De Visser: “Onze motivatie om Uireka hier voor te benaderen is niet alleen het opdoen van nieuwe kennis, maar juist ook de mogelijkheid met de onderzoek specialisten een verdiepingsslag aan deze kennis te kunnen geven.” CZAV wil in de hele uienteelt betrokken zijn en baseert haar adviezen en kennis graag op goed fundamenteel onderzoek. “Hiermee maken we het voor onze telers mogelijk om maximaal rendement te kunnen halen”, aldus De Visser. Als basis voor alle adviezen hanteert CZAV haar eigen ICM (Integrated Crop Management) aanpak. Deze aanpak begint bij een gezonde bodem, gaat uit van weerbare gewassen telen en zorgt voor een goed bedrijfsrendement. De Visser: “De kennis vanuit het Uireka-onderzoek past hier naadloos in. Bovendien horen wij door de presentaties nu ook uit eerste hand het verhaal achter de kennis en kunnen daar ons voordeel mee doen.”

Uireka-onderzoek sluit aan bij de praktijk

De Visser is dan ook zeer tevreden over hetgeen Uireka zijn mensen heeft geboden. “In onze beleving zijn in de presentaties de belangrijkste conclusies voorbij gekomen. De onderzoeksvraagstukken en -resultaten sluiten goed aan bij de praktijk. Ik zie hierin een duidelijke meerwaarde van de aanwezigheid van praktijkmensen, ook uit eigen geleding, in de diverse onderzoekswerkgroepen van Uireka”, aldus De Visser.

Als bijzonder voorbeeld van interactie tijdens de presentaties noemt hij het onderzoek rond trips (inzet van bankerfields, tellingen op vangplaten). CZAV doet daar zelf ook een aantal projecten mee. Met die projecten in het achterhoofd werden tijdens de presentatie vragen gesteld over kleur, grootte en lokstof van de vangplaten. Voor Uireka voldoende aanleiding het besprokene weer in haar eigen onderzoek mee te nemen. De Visser: “Een mooie wisselwerking van kennisdelen!”

Doorstroming kennis naar de praktijk

Voor Uireka is het belangrijk dat de gedeelde kennis uiteindelijk terecht komt bij de teler. CZAV heeft hiervoor, naast het persoonlijk contact met de klanten, ook een aantal digitale vormen o.a. de Teeltalert en de ICM-berichten. “Wij zijn hiermee in staat actuele tips en kennis te delen. Ook belangrijke conclusies vanuit het onderzoek zijn zo heel snel gedeeld”, volgens De Visser.

Kennisdelen, zowel intern als extern, is voor de verkoopleider één van de belangrijke speerpunten binnen zijn werk. “Binnen zowel onze buitendienst als binnen heel CropSolutions doen we al jaren veel op dat terrein, ook als het gaat om hele specifieke thema’s. We willen ons blijven verdiepen.” Daarom zijn er na de afgelopen twee bijeenkomsten nu al plannen om met Uireka meerdere kennissessies uit te gaan werken. Thema’s of onderwerpen die daarvoor in aanmerking komen, zijn onder andere beheersing van aaltjes en (bodem)insecten, trips, fusarium, witrot en vraagstukken op het vlak van water, irrigatie en fertigatie.

Aanbeveling voor andere Uireka-partners

De Visser: “Binnen Uireka gebeurt veel onderzoek waar telers hun voordeel mee kunnen doen. We zien ook wel dat deze kennis niet altijd voldoende doorstroomt. Als erfbetreder kunnen we een belangrijke rol spelen dit te verbeteren. Voor ons als bedrijf heeft het een duidelijke meerwaarde de informatie direct van de bron te krijgen. Voor andere Uireka-partners geldt mogelijk hetzelfde. Alle kennis is welkom en bedenk dat samenwerken en verdiepen beter is dan 2x dezelfde proeven te doen!”

Partners die belangstelling hebben voor een bedrijfsinterne maatwerkpresentatie over de Uireka onderzoeksresultaten, wordt verzocht op te nemen met de naamgenoot van Bram de Visser, namelijk Chris de Visser (algemeen projectleider van Uireka). Chris is bereikbaar via 0320 291 692.

Tags