Nieuws

“De beperkingen die op ons afkomen kunnen we gezamenlijk ondervangen”

  • 29 september 2020
  • Nieuws

Delta Seeds Holland is één van de vele bedrijven die jaarlijks bijdraagt aan het samenstellen van de Uireka Rassenlijst. Een van de drijvende krachten achter dit relatief jonge bedrijf is ‘oude rot in de uiensector’ Rinus van den Berge. Zijn bijdrage als partner-in-beeld voor deze nieuwsbrief levert vooral een mooi stukje historie over de ontwikkeling van de uienteelt in Nederland.

“Vanuit de optiek dat Zeeland (lees: Kruiningen) toch een beetje de bakermat is van de Nederlandse uienteelt, kun je stellen dat ik eigenlijk midden in de uien ben geboren.” De 68-jarige Rinus van den Berge maakt ter introductie gelijk zijn roots duidelijk. Samen met zijn Joke en hun 9 kinderen is hij sinds jaar en dag actief in de uiensector. Als kind was hij na schooltijd en op de zaterdagochtend al te vinden in een verwerkingsloods of op het land om mee te helpen tijdens de teelt en oogst.

Ontwikkeling van de teelt

Zestig jaar geleden zat de teelt en de sector toch wel iets anders in elkaar. Van den Berge: “We hadden toen veel kleinere percelen. Gewasbeschermingsmiddelen waren maar beperkt beschikbaar en bijna alles werd met de hand gedaan; schoffelen, optrekken en met de hand afsnijden en in zakken naar de afnemers brengen die veelal aan het spoor gevestigd waren.” Uienverwerkers teelden in die tijd zelf ook veel uien om zo de ‘leegloopuren’ van het personeel op te vullen op het land. De uienbewaring was hoofdzakelijk buiten, in uienrennen met een rieten dak. Pas later kwamen de bewaarcellen en werd de bewaarmethode in uienrennen achterhaald.

Delta Seeds Holland als start ‘om het rustiger aan te gaan doen’

Rinus van de Berge is op zijn 13e begonnen in het bedrijf van zijn vader Johannes. Deze was voor zichzelf begonnen als commissionair en later als uienverwerker. Dit bedrijf is ook de basis voor het huidige Van den Berge Handelsonderneming. Van den Berge: “Aanvankelijk sorteerden en verpakten wij uitsluitend uien. Inmiddels omvat ons assortiment behalve uien (witte, rode en gele) ook sjalotten, knolselderij, wortelen, rode bieten en pastinaak.” Met ‘wij’ bedoelt Van den Berge overigens de derde generatie. Zelf is hij alweer zeven jaar uit de Handelsonderneming en heeft zich volledig gestort op Delta Seeds Holland. Dit zaadbedrijf nam hij 13 jaar geleden, en toen nog bekend onder de naam uienzaadbedrijf Wabeke Wemeldinge, over van de toenmalige eigenaar onder het mom ‘het wat rustiger aan te willen gaan doen binnen de handelsonderneming’. Een eufemisme zullen we maar zeggen.

Gezamenlijk bereik je meer dan alleen

Met Delta Seeds Holland groeide ook het besef, voor zover dat er nog niet was, dat je alleen met vele belanghebbenden gezamenlijk een vuist kunt maken als het om, in dit geval, de kwaliteitsverbetering en daarmee verbetering van de exportpositie van de Nederlandse ui gaat. “Uireka past daarom als een jas waar wij ook ons steentje aan bijdragen. Delta Seeds participeert binnen het rassenonderzoek en Van den Berge is zelf actief binnen de Uireka onderzoeksgroep Insecten.

Gezamenlijk iets proberen te bereiken is Van de Berge niet vreemd. Hij is tijdens zijn lange loopbaan bijvoorbeeld betrokken geweest bij de oprichting van ZUVER (Zeeuwse Uienbewerkers Vereniging) in samenwerking met Frugi Venta. De aanleiding hiervoor was destijds onder andere de maatregelen tegen het storten van uienvellen op het land en de uitbreidingsmogelijkheden van verwerkingsbedrijven. Ook is Van den Berge positief over de oprichting van de Holland Onion Association onder voorzitterschap van Gijsbrecht Gunter. “Partijen binnen de uienbranche voelen zich gedragen door de activiteiten van de HOA en zijn bereid hun steentje bij te dragen in de vorm van financiële ondersteuning en inbreng.” Dit verklaart ook het draagvlak voor Uireka. Van den Berge: “Er komen genoeg beperkingen op ons af, op allerlei gebied, maar gezamenlijk kunnen we dit zeker ondervangen. Uireka is daarom heel belangrijk voor de toekomst van de afzet van onze uien uit Nederland!”

Tags