Nieuws

Druppelirrigatie met zoet water dit jaar vergelijkbaar met brak water (EC-4)

  • 30 september 2022
  • Nieuws

In de vorige nieuwsbrief zijn we al even kort ingegaan op de druppelirrigatieproef zoals die tijdens de Uiendag op 25 augustus jl. te bezoeken was. In deze editie nog een paar aanvullingen.

  • Alle objecten hebben tussen 1 mei en 15 augustus 132 mm natuurlijke regen gehad, emitterafstand druppelslangen = 30 cm.
  • Op de bedden met 4×2 rijtjes bleven de buitenste rijtjes achter in groei; blijkbaar krijgen die minder water. Deze groeiverschillen waren een stuk groter bij het object dat het gehele seizoen 60 mm had gehad. Bij het object met 95 mm waren de verschillen tussen de buitenste en binnenste rijtjes een stuk minder. 
  • Object met brak water (EC 4) heeft het gehele seizoen 60 mm gehad en liet eenzelfde loofontwikkeling en hoeveelheid uien zien als het vergelijkbare object met zoet water. Ook de sortering kwam overeen. 
  • Gewasstand bij een gift van 30 mm via druppelirrigatie was vergelijkbaar met een gift van 60 mm via boomirrigatie, een substantiële efficiencyverbetering.
  • De objecten met de meeste hoeveelheid irrigatiewater (95 mm) hadden duidelijk grovere uien.

Tags