Nieuws

“Eerder beginnen en vaker kleine beetjes geven”

  • 30 oktober 2020
  • Nieuws

Voorafgaand aan de Uiendagen in Colijnsplaat heeft de Uireka onderzoeksgroep Irrigatie zich tijdens een rondgang langs haar proeven op de Rusthoeve laten bijpraten door projectleider Luc Remijn. Remijn: “Een van de opvallende dingen die we dit seizoen hebben gezien, is dat we eerder moeten beginnen met water geven via de druppelslangen en dan ook nog eens frequenter kleinere hoeveelheden van 3-4 mm per keer.” Remijn gaf aan dat er bewust is gekozen om pas vanaf 15 juli te starten met druppelirrigatie en beregenen vanuit de gedachte dat ze lang genoeg water wilden geven en hun ‘kruit’ niet te snel wilden verschieten. Wat kwam er nog meer aan de orde tijdens de rondgang?

Afgelopen proefjaar heeft de werkgroep gekozen voor druppelirrigatie met een emitterafstand van 20 cm. Doordat er 5 rijen uien op een bed van 1,50 m worden gezaaid, kwam bij de objecten met 2 slangen per bed duidelijk naar voren dat de middelste rij minder water krijgt en achterblijft in groei. Het object met 3 slangen op een bed had dit nadeel niet. Een extra slang op een bed betekent echter wel een extra kostenpost van € 300-350 per hectare. Een mogelijke oplossing zou zijn de afstand van de emitters te vergroten naar 40 cm. Dit geeft een betere verdeling van het water op het uienbed, waardoor 2 slangen op een 1,5 m bed met 5 rijen mogelijk toch volstaan.

Deze suggestie wordt meegenomen bij de planvorming voor 2021. Andere ideeën voor aanvullend onderzoek zijn fertigatie en het bekijken van de invloed van irrigatiewater met verschillende zoutgehalten (Ec 4 en Ec 6,5) op de ui.

Tags