Nieuws

Eerste bespuiting cruciaal bij beheersing trips

  • 28 oktober 2020
  • Nieuws

Voor het Uireka onderdeel ‘integrale insectenbeheersing’ zijn er verspreid over Nederland drie trips proeven uitgevoerd, namelijk in Wieringerwerf, Tollebeek en Colijnsplaat (Rusthoeve). Gedurende het teeltseizoen was er landelijk een tripsdruk die weliswaar minder extreem was dan in 2019, maar waar nog altijd alle zeilen bijgezet moesten worden om tot een goed eindresultaat te komen. De resultaten van de proeven zijn zeer interessant, waarbij die van Wieringerwerf en Tollebeek vergelijkbaar zijn.

Bij de eerste trips op de vangplaat zijn de diverse schema’s ingezet en laten we alle objecten een bepaalde mate van drukking of bestrijding zien. De chemische producten presteren het best, waarbij door de vroege start gemiddeld een bevredigend resultaat werd behaald. De groene middelen laten weliswaar een lagere effectiviteit zien, de resultaten zijn tegelijkertijd meer dan bemoedigend, zeker als je in ogenschouw neemt dat een aantal producten mikt op het verhogen van de weerbaarheid van de plant.

Opvallende zaken waren de extreme piek in de tripspopulatie in Tollebeek en Wieringerwerf rond half juli, te verklaren door het oogsten van naburige graan- en graszaadpercelen en de aantallen gaasvlieglarven die in bepaalde objecten waargenomen werden. Op Colijnsplaat vielen vrijwel alle behandelingen qua effectiviteit tegen. De reden hiervoor is dat er ten opzichte van de eerste besmetting wat later is gestart met de eerste bespuiting. Het werd nog maar eens bevestigd dat hier een bijzonder belangrijk punt zit; wanneer start je met de eerste bespuiting? Als de eerste tripsen vindbaar zijn, loop je eigenlijk al achter de feiten aan.
Genoeg input voor het volgende proefseizoen!

Tags