Nieuws

Eerste resultaten onderzoek ‘Stikstof en ras’

  • 28 mei 2018
  • Nieuws

Momenteel bestaat er een N-advies (stikstof) voor alle rassen. Echter, uit eerder onderzoek is gebleken dat niet alle rassen dezelfde N-behoefte hebben. Binnen de sector is behoefte aan aanvullend onderzoek naar het effect van stikstof in rassen. Bij een overschot aan stikstof ontstaan kwaliteitsproblemen. In het onderzoek ‘Stikstof en ras’ wordt de relatie tussen beide onderzocht. Rond de zomer worden de eerste resultaten verwacht.

Een bekend probleem voor elke teler: een te hoge stikstofgift zorgt voor een slechte kwaliteit van uien. Onder andere de hardheid van de ui neemt af. Een verwerker heeft vervolgens last van die kwetsbare huid. In eerdere onderzoeken is er geen relatie gelegd tussen stikstof en ras. Wel was er aandacht voor stikstof en opbrengst. Het Uireka-onderzoek ‘Stikstof en ras’ onderzoekt of er  wél een relatie ligt en of er tussen de rassen reactieverschillen zijn op een hoge stikstofgift. In een vooronderzoek werd duidelijk dat een dergelijke relatie aannemelijk is. Natuurlijk moet uit onderzoek blijken of dit klopt.

Opzet proef

In de proef liggen 10 verschillende rassen. De rassen zijn op basis van bewaarbaarheid geselecteerd uit de rassenlijst . Van de meeste zaadfirma’s is minstens één ras in de proef opgenomen. Huidvastheid kan alleen visueel beoordeeld worden. In de beoordeling van de proef wordt huidvastheid wel meegenomen als criterium.

Resultaten in juni

De uien zijn tijdens de teeltperiode blootgesteld aan twee concentraten stikstof: 130 kilo en 180 kilo. De hardheid neemt af tijdens de bewaarperiode, daarom worden de uien lang bewaard. Begin juni worden de 10 partijen beoordeeld op hardheid en huidvastheid. De eerste resultaten volgen daarna.

Tags