Nieuws

Eerste watergift irrigatieonderzoek een feit

  • 28 juni 2021
  • Nieuws

“Het wordt interessant om te zien of we in een jaar met een meer regelmatige neerslag in het eerste deel van het groeiseizoen toch een eventueel effect kunnen verwachten van druppelirrigatie”, aldus Cor van Oers namens onderzoekuitvoerder UIKC. Ondanks dat er geen directe noodzaak was, is het UIKC 11 juni conform het onderzoeksprotocol gestart met de eerste irrigatiegift. 

Zeker in mei hebben de op 15 april gezaaide uien op het irrigatieproefveld (Rusthoeve Colijnsplaat) regelmatig regen gehad.
Vaker kleinere hoeveelheden toedienen

Op basis van de ervaringen afgelopen jaar heeft de onderzoekswerkgroep Irrigatie er voor gekozen de druppelirrigatie dit jaar vaker met kleinere hoeveelheden water in te zetten. Ook heeft ze er voor gekozen het aantal slangen per bed te beperken tot twee. Dit alles heeft geleid tot de volgende proefopzet:

Ook proeven met toediening water met een hoger zoutgehalte

Binnen de verschillende aangelegde objecten wordt een vergelijking gemaakt tussen waterhoeveelheden, druppelafstand, aantal rijen op een bed van 1,50m en effectiviteit van water tussen beregenen met boom en druppelirrigatie. Daarnaast wordt, mede vanwege de vele vragen vanuit de praktijk, in één object gekeken naar de invloed van ‘zout’ water (EC4) op de groei van de ui. Ook wordt gekeken naar ziektedruk, trips en opbrengst, en mogelijke inwendige gebreken. Cor van Oers: “Eén van de praktijkgeluiden die wij horen is een mogelijke negatieve invloed op bacterieaantasting door regelmatig water te geven. Op die vraag willen wij uiteraard een antwoord geven.”

Tags