Nieuws

Duidelijke verschillen te zien in bewaarproef

  • 26 mei 2021
  • Nieuws

Sinds vorig jaar is de werkgroep ‘Vervanging MH’ bezig met het vinden van alternatieven voor de breed toegepaste spruitremmer Maleine Hydrazide (MH). Door het ontbreken van alternatieve middelen wordt ingezet op het manipuleren van de bewaarcondities.

In oktober 2020 is een eerste bewaarproef gestart met zaaiuien van vijf rassen uit de, bij WUR-Lelystad gelegen, rassendemo van Agrifirm. Uien van deze rassen zijn wel en niet behandeld met MH om vergelijking van de effectiviteit van de alternatieve bewaarmethoden mogelijk te maken. Teeltcondities zijn zoveel mogelijk gelijk gehouden. Tijdens de lange bewaring werd er gevarieerd met temperatuur of gassamenstelling (verlaging van het zuurstofniveau).

Begin maart heeft de eerste beoordeling van de uien op spruiting en algemeen kwaliteit plaatsgevonden. De effecten van de aangelegde bewaarcondities verschillen duidelijk. Daarnaast reageren de diverse rassen ook verschillend.

Direct na (lange) bewaring onder verschillende condities is een transportsimulatie gerealiseerd. Daarbij worden de uien, allen onder gelijke conditie en bij een relatief hoge temperatuur (6°C) gedurende vier weken opgeslagen en vervolgens eveneens beoordeeld op spruiting en algemene kwaliteit.

Na de tweede beoordeling, voorzien eind mei, wordt de balans van deze langdurige bewaarproef opgemaakt en op basis hiervan wordt een plan van aanpak voor het komende bewaarseizoen gerealiseerd. In een van de volgende nieuwsbrieven zullen wij u hierover informeren.

Tags