Nieuws

Effecten inundatie op Fusarium: de eerste lab ervaringen

  • 25 mei 2022
  • Nieuws

Afgelopen jaar heeft WUR Open Teelten onderzoek gedaan naar de effecten van inundatie op Fusarium in de bodem. In een emmerproef is de overleving van Fusarium getest in twee grondsoorten waaraan verschillende organische materialen waren toegevoegd. Er zijn twee temperatuurregimes (18°C en lager) aangehouden en er zijn Fusarium sporen toegevoegd aan de grond en uitgegroeid in tarwekorrels.

Inundatie gaf over een periode van 8 weken gemiddeld een afdoding van 99% van de Fusarium sporen, een langere periode leverde geen verdere afdoding op. Dit resultaat betekent dat de hoeveelheid inoculum in de grond zo een factor 100 omlaag gebracht zou kunnen worden. Reden genoeg om dit jaar op te schalen naar een veldproef waarin op een geïnundeerd perceel de overleving van Fusarium in beeld wordt gebracht. 

Meer informatie bij Bert Evenhuis of Anne van Diepeningen.

Tags