Nieuws

Enquête: Wegval kiemplanten kende meerdere oorzaken

  • 30 oktober 2020
  • Nieuws

Toen in het voorjaar van 2020 bleek dat sommige uienpercelen veel last hadden van wegval van kiemende en net opgekomen planten, besloot de stuurgroep van Uireka een enquête te houden onder de bedrijfsleven partijen gelieerd aan Uireka en die veel in de praktijk komen. Hen is gevraagd of zij dit voorjaar meer wegval van planten zagen in vergelijking met andere jaren en wat daarvan volgens hen de oorzaak zou kunnen zijn.

Uien(mineer)vlieg vaakst genoemd

De stuurgroep ontving 28 reacties uit het veld. Uit deze reacties bleek dat er geen sprake was van slechts één veroorzaker, er waren meerdere plagen en/of ziekteverwekkers aanwijsbaar. De enquête gaf als belangrijkste veroorzaker de uienvlieg en uienmineervlieg aan (46% resp. 43% van de gevallen). Er werd echter in 20-25% van de gevallen ook een serie andere veroorzakers aangetroffen: ritnaalden, emelten, Fusarium en wortelduizendpoot.

Wegval zaadcoating achterliggende oorzaak?

Dit voorjaar hadden de uientelers te maken met twee bijzonderheden die mogelijk (in)direct van invloed waren op de wegval van de planten; het uienzaad was niet meer voorzien van de Mundial-zaadcoating en er was sprake van een langdurige voorjaarsdroogte. Het lijkt logisch dat het niet meer mogen gebruiken van de zaadcoating heeft bijgedragen aan de verhoogde wegval van planten in een uienperceel. De zaadcoating was immers een effectieve en efficiënte methode om aantasting door uienvlieg en ook andere insecten te voorkomen. Ook de droogte op de zwaardere grond heeft wellicht voor uitval van uienplanten gezorgd.

Fusarium-aantasting eerder zichtbaar

Vocht is primair nodig voor het groeiproces, maar het gebrek er aan heeft meerdere neveneffecten. Een aantasting door Fusarium wordt bijvoorbeeld onder droge omstandigheden eerder zichtbaar (zeker bij een slechte structuur van de grond) en voor sommige polyfage insecten (eten meerdere soorten andere organismen) is er in een periode van droogte minder voedsel te vinden op een akker.

Gevolg wegval aan het einde van het seizoen

Zoals het zich nu ná het groeiseizoen laat aanzien, heeft de wegval dit voorjaar uiteindelijk her en der geresulteerd in meer grove uien, wat meer tarra en werd er in de percelen een bepaalde mate van tweewassigheid aangetroffen.
Uireka is gealarmeerd en houdt de vinger aan de pols.

Voor vragen over de enquête kunt u contact opnemen met Chris de Visser.

Tags