Nieuws

Ervaring van telers, belangrijk voor kwaliteitsverbetering

  • 26 september 2017
  • Nieuws

Waterman Onions droogt, sorteert, verpakt en exporteert zo’n 120.000 ton uien over de hele wereld. Wim Waterman is o.a. verantwoordelijk voor teelt en kwaliteit. In de dagelijkse praktijk begeleid hij uientelers voor een verbetering van de kwaliteit. Om de veranderingen het hoofd te bieden is onderzoek en daarmee nieuwe kennis onmisbaar vindt Wim. Waterman Onions is een van de partners binnen Uireka.

Oogst in volle gang

Na de hevige regenval vorige week, wordt er deze week weer volop geoogst. “Het is nog te vroeg om te beoordelen welke schade de uien hebben geleden van het vele water. De buien kwamen op het moment dat de uien nog relatief groen waren, dat is een voordeel. Na de bewaarperiode kunnen we echt de balans opmaken.” Aldus Wim Waterman.

Langer onderweg

Over de markt is Wim gematigd positief. Op dit moment is nog niet goed in te schatten wat de markt gaat doen, maar de exporteur schat de kansen voor de wereldmarkt positief in. Kwaliteit blijft daarbij absoluut een aandachtspunt vindt Waterman: “Er is schreeuwend behoefte aan de verbetering van de kwaliteit. Vroeger gingen de Nederlandse uien niet verder dan Europa, nu zijn partijen soms weken onderweg. Dat brengt nieuwe kwaliteitseisen met zich mee. Als Nederland zijn we daarop nog onvoldoende ingespeeld, met alle gevolgen van dien.”

Volop potentie

“Er is nog zo veel potentie voor de Nederlandse ui, op teeltniveau én in de bewaring. Het ontbreekt simpelweg aan kennis en kunde om onder de juiste condities de ui te bewaren. Steeds minder telers hebben het juiste bewaarregime in de vingers. Onderzoek is daarin een belangrijke factor.” Naast kennis is ook het anticiperen op de veranderde wereld een belangrijk aandachtspunt vindt Wim: We hebben te maken met een extremer klimaat en de ziektedruk neemt toe. Bacterierot is daarvan een goed voorbeeld, daar hebben we pas een aantal jaar mee te maken. Fusarium en witrot geeft al jarenlang een gebrek en hebben we nog niet onder controle.”

Ervaring telers

Of Nederland écht voorop kan lopen met een juiste kwaliteit betwijfeld Waterman: “maar we moeten zeker niet verder achterop raken. Er gaat veel goed, wat logistiek betreft hebben we het goed voor elkaar, en ook het aantal tonnen per hectares doen we het ten opzicht van andere landen heel goed. Ik hoop dat de onderzoeken bijdragen aan een focus op kwaliteit. Vergroten van kennis en kunde onder telers is belangrijk, de ervaring van telers, daar gaat het om.”

Tags