Nieuws

Vergelijkbare alternatieven voor MH nog niet in beeld

  • 27 november 2022
  • Nieuws

In kader van het onderzoek naar alternatieven voor MH ter voorkoming van spruitvorming tijdens de lange bewaring en aansluitende exportfase, zijn eerder dit jaar de resultaten van het tweede bewaaronderzoek (2021-2022) geëvalueerd.

Het positieve effect van bewaring onder lage zuurstof concentratie (ULO) werd nogmaals bevestigd. ULO bewaring is in de praktijk echter erg kostbaar. Daarom is in tweede bewaarseizoen vooral ingezet op het testen van andere alternatieven. Het gaat hierbij om natuurlijke middelen die bruikbaar zijn tijdens de periode na lange (gekoelde) bewaring. Van de geteste middelen bleek ethyleen een positief effect te hebben op de spruitremming.

Het remmende effect van ethyleen is niet nieuw en wordt verder onderzocht in de laatste bewaarproef die dit najaar gestart is. In deze proef wordt ethyleen niet alleen NA bewaring maar ook TIJDENS bewaring ingezet. Verder wordt ook het effect van een verhoogd CO2-gehalte onderzocht. In een eerdere bewaarproef werd eveneens een positief effect gevonden van bewaring bij een verhoging van het koolzuurgasgehalte. Dit willen we in deze laatste bewaarproef valideren.

Met deze derde en laatste bewaarproef hebben we als werkgroep Vervanging MH een beeld van de mogelijkheden voor sturing op spruitremming tijdens bewaring en daaropvolgend transport. Tot op heden blijkt uit alle proeven helaas dat er voor MH nog geen afdoende alternatief is om de kwaliteit van de uien tijdens de exportperiode goed te bewaren.

Bij vragen over of tips voor dit onderzoek, aarzel niet contact op te nemen met Peter Balk, onderzoeker naoogstfysiologie bij WUR Open Teelten (peter.balk@wur.nl).

Tags