Nieuws

Focus op verhoging CO2 en temperatuurvariatie

  • 1 maart 2022
  • Nieuws

In de zoektocht naar alternatieven voor de breed toegepaste Maleine Hydrazide (MH) behandeling ter voorkoming van spruiting tijdens lange bewaring van uien, kwam in een desktopstudie geconditioneerde bewaring als meest perspectiefrijk naar voren. Dit is in 2020-2021 onderzocht met 5 rassen in een bewaarproef waarin gekeken is naar het effect van gekoelde bewaring (0,5 °C) en bewaring onder laag zuurstof (ULO). Aansluitend is een transportsimulatie uitgevoerd waarbij de uien 4 weken lang bij een hogere temperatuur (6 °C) zijn bewaard.

Uit de resultaten kwam naar voren dat effecten van ULO-bewaring goed in de richting kwamen van effecten van een MH-behandeling. De ULO-bewaring zorgde ook voor een betere spruitremming in vergelijking met alleen gekoelde bewaring. Ook kwam naar voren dat het aangelegde percentage CO2 effect heeft op de mate van spruiting. De transportsimulatie bleek een kritische fase. Zodra de uien bij de hogere temperatuur kwamen nam de spruiting toe, en in gelijke mate voor de verschillende, eerder gerealiseerde condities. Hier is MH in het voordeel. Het effect van de behandeling is nauwelijks afhankelijk van de bewaarconditie en is zeer consistent.

Nieuwe proef 2021-2022

Omdat ULO-bewaring in de praktijk kostbaar is ligt in de nieuwe bewaarproef (seizoen 2021-2022) de nadruk op variatie in condities bij gekoelde bewaring. Naast het variëren in temperatuur tijdens de bewaring wordt het effect van verhoogd CO2 onderzocht. Omdat de transportsimulatie een kritische periode is wordt aansluitend geëxperimenteerd met enkele chemische producten die nu vooral worden toegepast ten behoeve van spruitremming bij aardappelen.

Recent heeft de beoordeling van de uien, direct na bewaring, plaatsgevonden. Bij deze beoordeling wordt het percentage en de mate van in- en uitwendige spruiting, de hardheid, het gewichtsverlies en eventuele overige afwijkingen in kwaliteit bepaald en vastgesteld. Op dit moment (eind februari 2022) bevinden de uien zich in de transportsimulatie waarna opnieuw de kwaliteitsmetingen worden uitgevoerd.
Na deze twee seizoenen hopen we zo een beeld te hebben van de mogelijke oplossingsrichtingen voor lange bewaring van zaaiuien die niet zijn behandeld met MH.

Bij vragen over of tips voor dit onderzoek, aarzel niet contact op te nemen met Peter Balk, onderzoeker naoogstfysiologie bij WUR Open Teelten (peter.balk@wur.nl).

Tags