Nieuws

Fors budget beschikbaar om stengelaaltjes aan te pakken

  • 2 december 2020
  • Nieuws

Naast het budget in de PPS Uireka is met de onlangs goedgekeurde PPS Moleculaire karakterisering aanvullend een fors bedrag van 5 ton beschikbaar gekomen om de beruchte ziekteverwekker, het stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci) aan te pakken.

Om het onderzoek naar stengelaaltjes goed uit te voeren zijn beide onderzoeksteams op zoek naar percelen met schade door stengelaaltjes. De onderzoekers zijn zich bewust dat het opgeven van een besmet perceel een hoge drempel heeft, daarom garanderen ze anonimiteit. Bent u teler en heeft u een zichtbare stengelaaltjesaantasting op uw perceel gehad of komt u als erfbetreder in de praktijk besmette percelen tegen? Neem dan contact op met HLB (zie laatste paragraaf).

Tijd voor een duurzame oplossing voor stengelaaltjes

De schade door stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) neemt de laatste jaren sterk toe. Helaas is er weinig kennis over het aaltje en de mogelijke beheersmaatregelen. Het is de hoogste tijd dat er een duurzame oplossing komt voor dit probleem, dat steeds vaker exportmarkten op slot gooit vanwege strenge fytosanitaire eisen waar Nederland niet meer aan kan voldoen.

Vertrouwelijk behandelen van besmette percelen

Praktijkpercelen met actieve stengelaaltjesbesmettingen zijn onmisbaar voor het onderzoek. Bij schade door stengelaaltjes op een aangemeld perceel worden grondmonsters genomen voor onderzoek naar de verspreiding van deze aaltjes binnen het perceel. Daarnaast worden gewasmonsters genomen om de aaltjespopulatie in het laboratorium verder te onderzoeken. Onderzoeksresultaten van het perceel worden met de betreffende teler gedeeld, maar verder strikt vertrouwelijk behandeld.

Hoe kunt u meedoen?

Bent u teler en heeft u een zichtbare stengelaaltjesaantasting op uw perceel, neem dan direct contact op met HLB; Anja Kombrink of Egbert Schepel (telefoonnummer: 0593-582828). Ziet u als erfbetreder een besmet perceel? Attendeer dan de teler op dit onderzoek of vraag ons om contact op te nemen. Wij zijn natuurlijk ook bereikbaar voor het geven van aanvullende informatie.

Tags