Nieuws

Geneninformatie helpt bij verdere ontwikkeling fusarium-toetsen

  • 29 juli 2021
  • Nieuws

De afgelopen jaren is door de Uireka-onderzoeksgroep Fusarium veel tijd en energie gestopt in het analyseren van welke fusariumstammen er in uien- en grondmonsters aanwezig waren. Op basis van deze analyse blijkt dat Fusarium oxysporum f.sp. cepae in Nederland de meest gevonden Fusarium is die ook nog eens ziekteverwekkend is in uien.
Inmiddels heeft de onderzoeksgroep ook achterhaalt welke genen verantwoordelijk zijn voor het ziek maken en kunnen er diagnostische toetsen worden ontwikkeld. Op dit moment zijn er twee Taqman detectiemethoden die goed werken op uienmonsters, maar die nog moeten worden geoptimaliseerd voor gebruik met grond en plantmateriaal. Dit jaar ligt de focus daarom op de detectie optimalisatie voor verschillende typen monsters (plant, bol, zaad, reststromen en grond). Daarnaast heeft de onderzoeksgroep nog wat adviezen ter beperking van Fusarium.

Gewasbescherming

Rudis wordt ingezet om een aantasting van Fusarium te beperken. Het is zeker geen oplossing voor het probleem, maar het vermindert de aantasting van Fusarium wel. Rudis is een fungicide op basis van de werkzame stof prothioconazool; voorkom direct contact met het uienzaad. De Rudis-toepassing vindt bij voorkeur vóór de laatste grondbewerking plaats. Het middel is niet selectief, dus houdt er rekening mee dat ook goede schimmels worden gedood.

Beregenen

Bij droogte kan het noodzakelijk zijn om te beregenen. Let hierbij op de EC-waarde (zoutgehalte) van het water. Is deze namelijk te hoog en krijgt het plantje stress, dan is ze gevoeliger voor bijvoorbeeld Fusarium. Daarnaast is het beter om vaker kleinere hoeveelheden te geven in plaats van eenmaal een grote hoeveelheid. Let ook op dichtslaan en verslemping van de grond; een zuurstoftekort kan leiden tot fusarium. Een goede bodemstructuur leidt juist tot een sterkere plant.

Hygiëne

Onderschat daarnaast ook niet het belang van bedrijfshygiëne. Breng geen uienresten terug op het land en dek uienhopen af. Let ook op als er van het ene naar het andere perceel wordt gegaan. Uit onderzoek is gebleken dat fusariumschimmel niet voldoende wordt gedood bij laag-temperatuur-vergisters, maar wel bij compostering. Wees hier alert op.

Oproep voor grondmonsters

Om het fusariumonderzoek voort te zetten zijn wij altijd op zoek naar nieuwe grondmonsters. Wij zijn blij met monsters uit het hele land. Wilt u hiermee een bijdrage leveren aan ons onderzoek of wilt u vooraf meer informatie, neem dan contact op met projectleider Anne van Diepeningen of één van de werkgroepsleden.

Tags