Nieuws

“Gezamenlijk onder de Uireka-paraplu biedt meer kansen”

  • 31 maart 2020
  • Nieuws

“De kracht van het collectief versus een individualistische benadering, dat is voor mij de grote meerwaarde van Uireka.” Aan het woord is Kees Hoogzand, mede-eigenaar van Hoza Zaden uit Oudenhoorn (Z-H). Kees (4e generatie) runt het familiebedrijf samen met zijn zoon Jim en is inmiddels al 60 jaar actief binnen het bedrijf. “Gepokt en gemazeld in het uienwereld kan ik wel zeggen.” Hoza Zaden bestaat ondertussen 150 jaar en is onder leiding van Kees Hoogzand van sorteer- en pakstation geleidelijk omgeschakeld naar de veredeling en vermeerdering van uienzaad. “Voor ons een logische en bewuste keuze waarin we geleidelijk steeds verder zijn gegroeid.”

Gelijk ingestapt

“Omdat ik al zo lang in de uiensector meeloop, zag ik natuurlijk heel goed de problemen die steeds meer op ons als sector afkwamen. Toen 4 jaar geleden vanuit GroentenFruithuis het initiatief werd genomen om de uiensector als geheel te mobiliseren om gezamenlijk deze problemen het hoofd te bieden, vonden we dat een prima idee en zijn we gelijk ingestapt om een en ander op poten te zetten.” Uireka was geboren en Kees had er een klus bij. De betrokkenheid van Hoogzand uit zich niet alleen in een stukje co-financiering vanuit zijn bedrijf, hij is ook actief lid van de stuurgroep alsmede van de werkgroep Gebruikswaardeonderzoek en de werkgroep Integrale insectenbeheersing.

Tegenwicht bieden

Hoogzand benadrukt het belang van de diverse onderzoekswerkgroepen. Naast het onderzoek van de werkgroepen waarbij hijzelf betrokken is, wijst hij nadrukkelijk ook op het belang van bijvoorbeeld het onderzoek naar beheersing van grondgebonden schimmels zoals fusarium, witrot, e.d.. Doordat steeds meer belangrijke gewasbeschermingsmiddelen wegvallen, is het zaak alternatieven te vinden die de teelt van uien in Nederland beheersbaar houden. “Daarom ben ik ook zo blij dat het ons onder de vlag van Uireka sectorbreed gelukt is de handen succesvol ineen te slaan. Met z’n allen kunnen we hopelijk een vuist maken om oplossingen voor teeltknelpunten te vinden en voorkomen we daarmee dat de uienteelt uit Nederland verdwijnt”, aldus Hoogzand. In zijn opinie moet er ook meer tegenwicht worden geboden aan allerlei ondeskundige bemoeienissen vanuit Brussel en Den Haag, die in veel gevallen zowel teelt als natuur schaden. Hoogzand: “Als sector zullen we naar oplossingen moeten zoeken. Ik ben er daarbij van overtuigd dat we onder de Uireka-paraplu meer voor elkaar kunnen krijgen dan alleen met individuele initiatieven. “

Wegvallen Mundial grote stap terug

“Als ik terugkijk op de afgelopen 3 jaar, dan is mijn conclusie dat we op de goede weg zijn met het onderzoek naar het bestrijden van onder andere koprot en fusarium. Ook zijn de aantastingsgevaren met het uitrijden van reststromen via compost en drijfmest al aardig in kaart gebracht. ” Als hij vooruitkijkt ziet Hoogzand helaas wel problemen op de teelt afkomen door het wegvallen van de insecticide-zaadcoating Mundial. “In mijn beleving doen we hiermee in onze teelt een stap van 60 jaar terug en ligt er een levensgroot gevaar op de loer dat we te maken krijgen met een ongecontroleerde toename van aantasting door onder andere uienvlieg, bonenvlieg, ritnaalden, emelten en trips. De gevolgen hiervan zijn op dit moment nog niet te overzien.”

Uireka anno 2020

Gelukkig ziet Hoogzand ook de nodige lichtpuntjes als hij naar de toekomst kijkt. “Gezamenlijk hopen we met de door Uireka ingezette onderzoeken tijdig met afdoende oplossingen te komen. Daarom hebben we eind vorig jaar unaniem besloten om het Uireka-onderzoeksprogramma in ieder geval nog drie jaar voort te zetten om daarmee de continuïteit van ons mooie product kunnen waarborgen.” 

Tags