Nieuws

GEZOCHT: Aardappelen en bieten met stengelaaltjesschade

  • 26 oktober 2021
  • Nieuws

Wie helpt ons aan gewasmonsters met schade door stengelaaltjes? Juist in deze tijd wordt schade in suikerbieten en aardappelen zichtbaar. In suikerbieten veroorzaakt het aaltje koprot waarbij de biet van boven naar beneden wordt aangetast. In aardappelen veroorzaakt het aaltje droogrot; vaak is dit pas na de oogst zichtbaar. 

Heeft u een zichtbare stengelaaltjesaantasting in uw suikerbieten of aardappelen, of een ander gewas? Laat dat dan weten aan Anja Kombrink of Egbert Schepel van HLB, tel. 0593-582828. Zij behandelen uw telefoontje en alle informatie strikt vertrouwelijk. Onderzoekskosten komen voor onze rekening en resultaten worden alléén met de teler gedeeld. Ook tips over percelen, zodat Anja of Egbert zelf contact op kunnen nemen met de desbetreffende perceeleigenaar, worden op prijs gesteld.

Schade door het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci neemt de laatste jaren sterk toe, niet alleen in uien maar ook in aardappelen en suikerbieten. Helaas ontbreekt nog veel kennis over dit aaltje om een goed en gericht beheersingsadvies te kunnen geven. Verschillende onderzoeken, waaronder het Uireka-project ‘Stengelaaltjes’, werken eraan om daar zo snel mogelijk verandering in aan te brengen. Daarvoor zijn de onderzoekers op zoek naar gewassen met schade door stengelaaltjes, het liefst zo veel mogelijk besmettingen in meerdere gewassen op verschillende percelen. De teller staat inmiddels op 20, voornamelijk, uienpercelen. Graag wordt dit uitgebreid naar ook andere gewassen.

Tags