Nieuws

‘Grote verschillen in hardheid tussen rassen Colijnsplaat’

  • 31 januari 2023
  • Nieuws

Vrijdag 27 januari jl. zijn alle rassen van het Uireka Rassenonderzoek 2022/2023 even uit de bewaring gehaald voor de eerste beoordeling. Aansluitend hadden de leden van de Uireka werkgroep Rassenonderzoek en de deelnemende zaadbedrijven de mogelijkheid de rassen van alle proeflocaties te bekijken.

Uitvoerend coördinator rassenonderzoek Luc Remijn (UIKC): “Wat vooral opviel waren de grote verschillen in hardheid onderling tussen de rassen die waren geteeld in Colijnsplaat.” Volgens Remijn heeft dit alles te maken met de lokale groeiomstandigheden afgelopen jaar. “Je ziet duidelijke verschillen tussen de proeflocaties in Dronten/Biddinghuizen en Schoonloo aan de ene kant en Colijnsplaat aan de andere kant vanwege het simpele feit dat we op de laatste locatie niet hebben kunnen beregenen. Dit zie je op dit moment helaas ook terug in de kiemlustigheid.” De rassen van Colijnsplaat worden daarom op korte termijn al gesorteerd en klaargemaakt voor de eindbeoordeling. 

Afgelopen groeiseizoen 2022 heeft UIKC, in opdracht van Uireka, op 3 locaties (2 op klei en 1 op zand) de officiële rassenproef zaaiuien aangelegd. In overleg met de diverse zaadbedrijven draaiden in Colijnsplaat totaal 25 rassen mee, in Dronten/Biddinghuizen 24 rassen en in Schoonloo (Drenthe) 18 rassen. De proef in Schoonloo, als representant van de teeltuitbreiding op zandgrond, was afgelopen groeiseizoen voor het tweede jaar. 11 februari a.s. worden de uien van deze locatie verwerkt, gesorteerd en vervolgens door 4 uienspecialisten afzonderlijk beoordeeld volgens een vastgesteld protocol. Daarnaast voert het UIKC metingen en beoordelingen uit om o.a. het drogestofgehalte en de eenkernigheid vast te stellen. Ook de rassen van Colijnsplaat worden op 11 februari gesorteerd en beoordeeld omdat deze door grote kiemlustigheid niet erg lang meer te bewaren zijn.
De rassen uit Dronten/Biddinghuizen gaan terug de bewaring in, in principe tot eind april/begin mei. Dan pas worden de rassen van deze locatie verwerkt en beoordeeld.

Van elk ras is er per locatie na de oogst een kuubskist gevuld en gewogen. Op 27 januari zijn al deze kuubskisten wederom gewogen. De kuubskisten vanuit Dronten/Biddinghuizen worden eind april/begin mei, net voor het verwerken, voor een derde keer gewogen. Op deze manier kan per ras het gewichtsverlies tijdens de bewaring door de jaren heen worden bepaald en met elkaar worden vergeleken.

Alle verzamelde data over de rassen wordt verwerkt in de Rassenlijst 2024. Uireka presenteert deze nieuwe lijst officieel op donderdag 24 augustus a.s. tijdens de UIKC landelijke uiendag.

Tags