Nieuws

Grote verschillen in tripsdruk tussen percelen

  • 4 maart 2021
  • Nieuws

Welke invloed hebben factoren als teeltwijze en perceelsligging op de ontwikkeling van uien- en bonenvlieg en trips in de zaaiuienteelt? In 2020 is op 10 locaties – in Flevoland en Zeeland – een aanzet gedaan om met monitoring een antwoord op deze vraag te vinden. In diverse teeltsystemen is gekeken naar luwte-effecten, diverse strookbreedtes, buurgewassen, ras(type), biologische of gangbare teelt.
Op basis van één jaar monitoren zijn slechts beperkte uitspraken mogelijk. De variatie in de tripspopulatie tussen percelen was aanmerkelijk, zowel tussen biologisch als gangbaar geteelde uien. Op dit moment blijkt uit de cijfers geen verschil van aantallen trips in het gewas dichtbij of verder van de perceelsrand. Wel lijken er verschillen in tripsdruk te zijn tussen buurgewassen van uien, al zijn de relaties nog niet sterk.
Het monitoringsprogramma wordt in 2021 voortgezet.

Download de volledige tussenrapportage over proefjaar 2020.

Tags