Nieuws

‘Harde uien en een goede huidvastheid’

  • 26 januari 2022
  • Nieuws

Vrijdag 21 januari jl. zijn alle rassen van het Uireka Rassenonderzoek 2021/2022 even uit de bewaring gehaald voor de eerste beoordeling. Aansluitend hadden de leden van de Uireka werkgroep Rassenonderzoek en de deelnemende zaadbedrijven de mogelijkheid, uiteraard coronoproof, de rassen van alle proeflocaties te bekijken.

Uitvoerend coördinator rassenonderzoek Luc Remijn (UIKC): “De reacties die ik zo links en rechts hoorde, waren dat de op zand geteelde rassen uit Schoonloo wat donkerder toonden, maar dat de kwaliteit zeker niet tegenviel.” Ook was er veel waardering voor de kwaliteit van de op klei geteelde rassen in Colijnsplaat en Biddinghuizen. “Harde uien en een goede huidvastheid met wat onderlinge rasverschillen”, zo vat Remijn het commentaar samen.

Afgelopen groeiseizoen 2021 heeft UIKC, in opdracht van Uireka, op 3 locaties (2 op klei en 1 op zand) de officiële rassenproef zaaiuien aangelegd. In overleg met de diverse zaadbedrijven draaiden in Colijnsplaat totaal 27 rassen mee, in Biddinghuizen 26 rassen en in Schoonloo (Drenthe) 19 rassen. De proef in Schoonloo, als representant van de teeltuitbreiding op zandgrond, was afgelopen groeiseizoen voor het eerste jaar. Komend week (1e week februari) worden de uien van deze locatie verwerkt, gesorteerd en vervolgens door 4 uienspecialisten afzonderlijk beoordeeld volgens een vastgesteld protocol. Daarnaast voert het UIKC metingen en beoordelingen uit om o.a. het drogestofgehalte en de eenkernigheid vast te stellen.
De rassen uit Biddinghuizen en Colijnsplaat worden komende week nog niet beoordeeld, maar gaan terug de bewaring in tot eind april/begin mei. Dan pas worden de rassen van deze locaties verwerkt en beoordeeld.

Van elk ras is er per locatie na de oogst een kuubskist gevuld en gewogen. Op 21 januari zijn al deze kuubskisten wederom gewogen. De kuubskisten vanuit Biddinghuizen en Colijnsplaat worden eind april/begin mei, net voor het verwerken, voor een derde keer gewogen. Op deze manier kan per ras het gewichtsverlies tijdens de bewaring door de jaren heen worden bepaald en met elkaar worden vergeleken.

Alle verzamelde data over de rassen wordt verwerkt in de Rassenlijst 2023. Uireka presenteert deze nieuwe lijst officieel op donderdag 25 augustus a.s. tijdens de UIKC landelijke uiendag.

Tags