Nieuws

Input voor kwaliteitsverbetering beperkt zich niet tot de landsgrens

  • 2 augustus 2019
  • Nieuws

Om problemen met bijvoorbeeld ziekten en plagen in een mondiaal gewas als uien op te lossen, zijn goede internationale contacten onontbeerlijk. Zeker in de voorfase van nieuw onderzoek kunnen dergelijke contacten net dat stukje kennis en expertise leveren voor de juiste onderzoeksinsteek op nationaal niveau. Internationale conferenties en symposia zijn om die reden vaak druk bezocht. Olga Scholten, als WUR-onderzoeker betrokken bij de Uireka-werkgroep Fusarium, was zeer recent in de Verenigde Staten om daar de International Allium Conference 2019 bij te wonen. Onderstaand een kort verslag.

Madison, Wisconsin was van 24-27 juli jl.  het bruisende hart van de internationale allium-wereld tijdens de “International Allium Conference 2019”. Onderzoekers uit de hele wereld gaven acte de présence met wetenschappelijke presentaties over hun onderzoek aan voornamelijk ui en voor een klein deel aan knoflook. De organisatie van de conferentie was in handen van het International Allium Research Symposium (IARS) in samenwerking met de National Allium Research Conference (NARC) en de National Onion Association (NOA), de Amerikaanse uientelersorganisatie. Naast onderzoekers waren er veredelaars, uientelers, verwerkers en handelaren aanwezig; totaal ruim 220 personen. Een kwart hiervan kwam van buiten Amerika.

Een van de onderwerpen die aan bod kwam was biotische stress in relatie tot wereldwijde problemen met trips en Fusarium. Uit Amerikaans, Japans en Engels onderzoek is naar voren gekomen dat er verschillen tussen uienrassen lijken te zijn in de mate van resistentie tegen Fusarium oxysporum f. sp. cepae. Ook is er verschil in mate van resistentie tussen ui en sjalot. In sjalot worden namelijk saponines geproduceerd die een antischimmelwerking hebben. Deze saponines kunnen een besmetting met Fusariumschimmels mogelijk geheel of gedeeltelijk voorkomen. Vertaald naar de Nederlandse situatie is de verwachting dat ook hier uienrassen met resistentie tegen Fusariumschimmels belangrijker worden, zeker nu uit het Uireka-onderzoek is gebleken dat voor de ui pathogene Fusariumschimmels verspreid over heel Nederland voorkomen.

Andere opvallende onderzoeksresultaten waren er op het vlak van resistentie tegen trips en biotische stress veroorzaakt door de bacterie Pantoea en de bladmineerder. Resistentie tegen trips lijkt samen te hangen met de samenstelling van de waslaag waarin verschillende componenten voorkomen. Pantoea is de veroorzaker van na-oogst problemen tijdens de bewaring. De bladmineerder komt nu nog vooral aan de oostkust van Amerika voor. Grote problemen worden verwacht als dit insect de westkust met haar grote productievelden zal bereiken.

Uiteraard was er naast al het ‘presentatiegeweld’ natuurlijk ook tijd voor een rondje praktijk. Bezocht werden een grote uienteler- en verwerker (zie foto) én veredelingsbedrijf Seminis/Bayer waar uitleg werd gegeven over de veredeling en het maken van kruisingen.

Samengevat was het een interessante conferentie met veel ruimte voor ontmoetingen met collega-onderzoekers en veredelaars. Deze vormen de basis voor nieuwe samenwerkingen, niet alleen door het uitwisselen van kennis, maar soms ook door het uitwisselen van materiaal of data.

Tags